GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stringfunclib

StringFuncLib

Knihovna obsahuje funkce pro manipulaci s textovými řetězci, které mohou být užitečné, ale nejsou součástí script API GeoGetu.

Autor

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj.

Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:stringfunclib?download

Uživatelská dokumentace

Tato část textu je určena především pro uživatele GeoGetu. Respektive pro uživatele těch skriptů GeoGetu, které využívají funkcí knihovny StringFuncLib. Odstavce jsou však povinnou četbou i pro programátory skriptů.

Protože se jedná o knihovnu, není možné ji použít samostatně. Jako každá jiná knihovna, i tato slouží programátorům (v tomto případě programátorům skriptů pro GeoGet) k tomu, aby zjednodušila jejich práci. Programátor začleněním knihovny do svého skriptu použije její funkce a tím si usnadní práci se psaním a laděním části kódu se stejnou funkčností.

Programátorská dokumentace

Veřejné funkce knihovny

Použití knihovny spočívá ve volání některé z knihovních funkcí.

StringCompress(str:string):string;
 • odstraní mezery, převede na malá písmena a první znak slova vždy velké písmeno
 • jde ekvivalent FilenameFromText z knihovny RelToAbsPath
RemoveInvalidPathChars(str:string):string;
 • odstraní znaky, které mohou dělat potíže ve jménech souborů
IntToStrLength(iNum,len:integer):string;
 • převod Integer na string se zadaným minimálním počtem znaků (kratší čísla jsou doplněna levostrannými nulami)
Base64ToBitmap(str:string):TBitMap;
 • vytvoření bitové mapy z Base64 stringu (uvolnit bitmapu musí volající)
GetCurrentPluginVersion:string;
 • vrací číslo verze pluginu, které je nastavené v *.meta.ini právě spuštěného pluginu (1.1.0)
StringsToStr(a:sTStrings; separator:string):string;
 • převede TStrings na string oddělený separatorem (1.1.0)
StrToStrings(str,separator:string):TStrings;
 • rozdělí str podle separator a převede do vraceného TStrings (1.1.0)
DecToHex(iNum,len:integer):string;
 • převede integer na hexadecimální string (1.2.0)
HexToDec(sHex: String): Integer;
 • převede string s číslem v hexadecimální tvaru na integer (1.2.0)
HtmlEntityDecDecode(str: String): String;
 • dekódování HTML entit dekadickým číslem (napr. &#225 je á), které standardní funkce HtmlEntityDecode() nedekóduje (1.5.3)

Knihovna jako Include nebo Unit

Knihovna je připravena ve dvou verzích. Je možné prostě includovat soubor

{$include StringFunc.lib.pas}

nebo je možné knihovnu použít jako unit příkazem

uses StringFuncUnit;

na prvním řádku klientského skriptu.

Výhodou unit je bezproblémová práce s formuláři, je tedy doporučeno používat tuto cestu.

Nastavení a konfigurace

Knihovna neobsahuje žádné konfigurační parametry, které by měly být uživatelsky přístupné.

Seznam skriptů, které používají tuto knihovnu

PageDateDescriptionTags
CwgList22019/08/27 07:38CwgList2 CwgList2 je plugin, kterým je možné udržovat přehled o své sbírce CWG a případně dalších předmětech (TB, GC, Sigitem, ...). Plugin také umožňuje vytvá…, , , , , , , , ,
POI Garmin Status Icon Generator2019/06/13 20:18POI Garmin Status Icon Generator Plugin vytváří překryvné stavové ikony pro doplnění ikon keší v nových GPS firmy Garmin. V GPS je pak zobrazena ikona keše dop…, , , , , ,

Pokud jste narazili na skript, který knihovnu používá, ale není zde uveden, kontaktujte, prosím, autory.

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: stringfunclib-1.5.3.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
stringfunclib-1.5.3.gip6.1 KiB2021/10/09 11:30
stringfunclib-1.4.2.gip3.6 KiB2015/12/22 00:00
stringfunclib-1.3.1.gip2.4 KiB2014/02/04 00:00

Seznam změn

1.5.3 (9.10.2021)

 • doplněna funkce HtmlEntityDecDecode()

1.4.1 (22.12.2015)

 • podpora pro CSV soubory

:?: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

1.3.1 (4.2.2014, staženo 3407 x)

 • DecToHex - oprava pro některá záporná čísla
 • oprava odinstalace v meta.ini

1.2.0 (2.11.2012, počet stažení: 662)

 • nová funkce DecToHex
 • nová funkce HexToDec

1.1.0 (21.9.2012, staženo 136 x)

 • nová funkce GetCurrentPluginVersion
 • nová funkce StringsToStr
 • nová funkce StrToStrings

1.0.0 (8.8.2012, staženo 103 x)

 • úvodní veřejná verze knihovny
user/skript/stringfunclib.txt · Last modified: 2021/10/10 10:04 by mikrom