GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:gpxfile

GpxFile

Plugin umožní zobrazit GPX soubor s prošlou nebo plánovanou cestou. To usnadňuje např. výběr keší k odlovu podél plánované cesty.

Autor

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:gpxfile?download

Diskuze

 • Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách Geocaching.cz.

Popis

Plugin umožňuje

 • zobrazit GPX soubor se stopu nebo trasou
 • uložit uživatelem zakreslenou čáru (polyline nebo polygon) do souboru 0.3.0
 • zobrazit a interaktivně (tedy graficky, myší) upravovat GPX soubor se stopu nebo trasou 0.4.0
 • zobrazit analýzu prošlé stopy 0.5.3

Zobrazení stopy/trasy z GPX souboru

Plugin přidá do mapy ovládací prvek pro načtení GPX souboru. Jeho použitím může uživatel vybrat GPX soubor se stopou nebo trasou a zobrazit jeho obsah na mapě. Čára je zobrazena jinak než ostatní prvky zakreslené do mapy uživatelem a nelze ji upravovat.

Při dalším použití (zobrazení jiného GPX souboru) bude předchozí stopa/trasa v mapě nahrazena novou.

Plugin umí vykreslit GPX soubor obsahující

 • stopu (tedy xml elementy trk, trkseg a trkpt)
  • stopa má světle modrou barvu
  • soubor se stopou lze získat např. naplánováním trasy na mapy.cz (kde lze také trasu pohodlně upravovat) a jejím exportem do GPX formátu
 • trasu (elementy rte, rtept)
  • trasa má fialovou barvu
  • soubor s trasou lze získat z GPS nebo např. pluginem RouteSaver z plánovaných keší a jejich waypointů

Zobrazení stopy-trasy z GPX souboru

(Za nalezení cesty k načtení GPX souboru s možností editace děkuji VasaM.)

Na obrázku jsou označeny jednotlivé prvky pluginu:

 1. tlačítko pro načtení souboru se stopou
 2. tlačítko pro načtení souboru se stopou tak, aby ji bylo možné upravovat
 3. tlačítko pro úpravu nastavení (barva a tloušťka čáry, …)
 4. tlačítko pro skrytí nebo zobrazení tabulky s celkovým přehledem o stopě (6)
 5. tlačítko pro skrytí nebo zobrazení grafu (7)
 6. tabulka s celkovým přehledem o stopě
 7. graf stopy
 8. tabulka s podrobnými informacemi o úseku trasy mezi dvěma sousedními zaznamenanými body (vyplní se kliknutím do grafu)
 9. ovládací tlačítka pro zobrazení podrobností o předchozím nebo následujícím bodu stopy
 10. vlastní stopa zobrazená na mapě

Po načtení souboru se stopou se automaticky zobrazí tabulka s celkovým přehledem o prošlé stopě a graf se vzdáleností, nadmořskou výškou a rychlostí v závislosti na čase.

 • pohybem myši nad grafem se zobrazují podrobnější informace
 • kliknutím do grafu se vyplní tabulka vpravo (8) vedle grafu, zároveň se na zobrazené stopě zvýrazní příslušný úsek
 • pod grafem rychlosti (zelená čára) je “zoomovátko”, kterým je možné měnit měřítko zobrazeného grafu tak, aby mohl být zobrazen s větší podrobností
 • ikony pro zobrazení/skrytí některých oken pluginu svou výrazností indikují aktuální stav, šedivé znamenají, že okno je momentálně skryto

Úprava nastavení

V nastavení je možné upravit

 • pro zobrazení stopy na mapě
  • barvu a tloušťku čáry
  • barvu a tloušťku čáry zvýrazněného úseku stopy mezi dvěma sousedními body (viz tabulka 8)
 • pro výpočty
  • procenta sklonu, které jsou pro výpočet ještě považovány za pohyb po rovině
  • maximální rychlost (při jejím překročení jsou úseky ignorovány, povazují se za chyby polohy GPS)
 • je možné nastavit, aby každý pohyb myši v grafu se ihned promítl do tabulky s podrobnostmi o úseku trasy (pokud toto není zaškrtnuto, tabulka se změní až po kliknutí do grafu)

Úprava stopy-trasy

Vedle ovládacího prvku pro načtení GPX souboru je ještě jedna ikona (na 1. obrázku označená číslicí 2), která umožňuje načíst soubor tak, aby bylo možné čáru upravovat. Tato funkce je dostupná od verze pluginu 0.4.0 a vyžaduje také drobnou úpravu skriptu ggmap.js - snad ji HaLuMa zařadí do další verze.

Editace čáry

Úprava zobrazené čáry je možná:

 • jednak “číselnou úpravou souřadnic” přes seznam editovatelných prvků nebo
 • “graficky myší” posunem a přidáváním bodů přes ikonku s tužtičkou, která je pod svislým toolbarem pro přidání nového grafického prvku do mapy

Druhá možnost je výkonově poměrně náročná, takže při načtení GPX s mnoha body plugin varuje před možným zpomalením reakcí mapy.

Úprava ggmap.js

Než bude úprava souboru ggmap.js zařazena do distribuce, může si každý tu drobnou změnu udělat sám:

řádek 969:

 var drawnItems = new L.FeatureGroup();

změnit na

 drawnItems = new L.FeatureGroup();

doplnit řádek 25:

var drawnItems;

Uložení zakreslené čáry

(Funkce je dostupná od verze 0.3.0.)

Pokud uživatel zakreslí do mapy svou vlastní čáru (polyline nebo polygon), plugin do seznamu editovatelných prvků (menu Drawings) k příslušnému prvku doplní ikonku pro jeho uložení. gpxfile-list.jpg

Uživatel pak může zvolit formát, v kterém bude čára uložena do souboru. Na výběr má:

 • CSV soubor
 • CSV soubor se souřadnicemi v “čitelném” formátu (např. N50°11,257, E14°26,178)
 • GPX soubor s prošlou stopou
 • GPX soubor s plánovanou trasou - uzlové body trasy, mezi kterými navigace naviguje “podle svého uvážení”, počet takových bodů je obvykle omezen, např. Garmin Oregon jich může mít nejvýše 20

Nastavení a konfigurace

Protože se jedná o plugin do GgMap, vlastní plugin je nainstalován k mapě. Standardní instalace nepotřebuje a neumožňuje žádné další nastavení. Plugin však nějaké možnosti nastavení má a používá k tomu vlastní prostředky, které je možné vyvolat příslušnou ikonkou (číslo 3 na prvním obrázku).

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: gpxfile-1.5.9.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
gpxfile-1.5.9.gip27.5 KiB2021/08/30 09:59
gpxfile-1.5.8.gip29.3 KiB2021/08/27 09:42
gpxfile-0.3.0.gip8.6 KiB2020/12/14 11:04

Seznam změn

1.5.9 (30.8.2021)

 • opravena nekonsitence casu UTC/local mezi osou grafu a tooltipy

1.5.8 (27.8.2021)

 • doplněna analýza prošlé stopy

0.4

 • interaktivní úprava stopy nebo trasy

0.3.0 (14.12.2020)

 • možnost uložit některou ze zakreslených čar

0.2.0 (28.7.2020, počet stažení 17)

 • umí vykreslit i (plánovanou) trasu

0.1.0 (25.7.2020)

 • Úvodní verze
user/skript/gpxfile.txt · Last modified: 2021/08/30 08:57 by gord