GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:routesaver

RouteSaver

Makro se pokouší z vybraných keší a jejich waypointů sestavit trasu.

Autor

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:routesaver?download

Popis

Makro jsem dělal, protože kdosi o to na fóru prosil. Sám ho nepoužívám a protože jsem ho psal před dlouhou dobou, moc si už o něm nepamatuji. Může sloužit jako ukázka, jak je snadné v GeoGetu takové makro napsat.

K praktickému použití spíš doporučuji obdobné makro od Sobíka - gpxroute

Nastavení a konfigurace

v. 0.1.3

Makro nemá vlastní dialogy, předpokládá se použití jako součást dávky v makru COMBINE. Veškeré nastavení je standardně v menu Pluginy → Správce pluginů → Konfigurace pluginů.

Kam = 'C:\Users\Uživatel\Desktop'; // Kam se mají uložit exportované soubory.
Format = '3';  0 .. Co keš, to soubor, název souboru je GC kód keše;
         1 .. jen 1 soubor, co keš to route;
         2 .. všechny keše tvoří jednu route;
         3 .. jako 2, ale na počátek (i konec) se přidá zvolený bod "Ref" (domácí souřadnice,...).
Rozdelovat = '1'; Waypointy každé keše budou srovnány v pořadí: parkoviště, startovací souřadnice, ostatní waypointy, finálky;
         Reference pointy budou mimo trasu jen jako samostatné body.
  Parking = '1'; Podmíněno funkcí "Rozdělovat": Dát parkoviště na začátek, nebo mezi "ostatní waypointy"?
RefPoint = '2';   Vložit Ref bod na počátek trasy: 1, i na konec: 2. Funguje jen pro Format = 3
MysteryStart = '0'; Exportovat u mysterek i start? 0 ne, 1 ano, 2 jako nezávislé body mimo trasu
Rozsah = '';   'global'- teoreticky by znamenalo vytvořit route přes celou databázi v nedefinovaném pořadí.
               Makro takovou nesmyslnou trasu odmítne vytvořit.
          'list' - zobrazené (dle filtru),
          ''   - vybrané body (tedy z těch zobrazených jen vybrané),
          'keš'  - pouze vybrané keše (jako ''), ale včetně jejich waypointů (jako 'list', tedy dle filtru).

Vzhledem k možnosti exportovat jen vyfiltrované a vybrané keše jsou následující dvě volby trochu nadbytečné, slouží spíš jako pojistka:

Archive = '1';  Exportovat archivované keše? 
Disable = '1';  Exportovat disablované keše? 

Stažení

:!: Stáhnout aktuální verzi: routesaver-0.1.3.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
routesaver-0.1.3.gip5.7 KiB2012/04/04 00:00
routesaver-0.1.2.gip4.4 KiB2012/03/31 00:00
routesaver-0.1.1.gip4.4 KiB2010/10/05 00:00
routesaver-0.1.0.gip4.4 KiB2010/10/05 00:00

Seznam změn

0.1.3 (2012/04/03)

 • Doplněna funkce přidávání Ref bodu volbou formátu (souvisí s opravou chyb).
 • Doplněno respektování nastaveného filtru (resp. zobrazených či vybraných) waypointů a jejich kombinace (Rozsah = keš).
 • Doplněna možnost ukládat startovací souřadnice mysterek jako samostatné body mimo trasu.
 • Opraveny chyby.

0.1.2 (2012/03/31)

 • Doplněna možnost ze všech keší udělat jedinou trasu
  • možnost jako start i konec přidat vybraný referenční bod
  • možnost vynechat startovací souřadnice mysterek.

0.1.1 (2010/10/04)

 • Doplněno dělení do skupin

0.1.0 (2010/10/04)

 • Úvodní verze
user/skript/routesaver.txt · Last modified: 2012/04/04 00:00 (external edit)