GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:ggmap

GGmap - mapa keší

Mapa keší je samostatná html aplikace dodávaná spolu s GeoGetem. Běží ve vašem výchozím internetovém prohlížeči a pro svoji činnost vyžaduje připojení k internetu. Spustíte ji pomocí tlačítka na hlavní nástrojové liště GeoGetu nebo z menu Seznam - Mapa kešek.

Mapa čerpá ze dvou zdrojů:

 • data keší z databáze GeoGetu
 • mapové podklady přebírá z nastavení GeoGetu a případně je doplňuje o do mapy nainstalované pluginy

Diskuze

 • Diskuze o mapě keší se nachází na stránkách geocaching.cz.

K čemu slouží?

Ve zkratce se dá říct, že k zobrazování keší z GeoGetu na mapě.

CacheMapu lze použít k následujícím věcem:

 • zobrazení více keší na mapě najednou, včetně jejich waypointů
 • vytváření nebo editace polygonů a tras (pro filtry, pro luštění mysterek, …)
 • měření vzdáleností, kreslení různých tvarů (pro luštění mysterek)
 • příprava a tisk přehledové mapy a seznamu bodů pro nějakou oblast, včetně základních informací o bodech
 • doplnění mapy o pluginy, kterými je možné přidat další mapy, překryvné vrstvy, použít vlastní ikony, doplnit filtrování, …
 • a mnoho dalšího…

Ovládání mapy

Mapa je automaticky spuštěna v jednom ze dvou režimů:

 • zobrazení všech keší v databázi GeoGetu
 • zobrazení všech keší zobrazených v okně GeoGetu

Pokud má být na mapě zobrazeno příliš keší, bude místo jednotlivých ikon zobrazena tzv. heat mapa.

Mezi těmito základními režimy je možné kdykoli přepnout pomocí přepínače vlevo nahoře. Tato nástrojová lišta obsahuje ještě přepínače

 • - zobrazení archivovaných keší (třístavový přepínač)
 • - zobrazení nalezených keší (třístavový přepínač)
 • - zobrazení eventů (třístavový přepínač)

Polohu a měřítko mapy je možné měnit:

 • změna polohy mapy tahem myši
 • přiblížení nebo oddálení kliknutím na ikonku + nebo - v pravém dolním rohu
 • přiblížení dvojklikem levým tlačítkem
 • oddálení dvojklikem pravým tlačítkem
 • přiblížení nebo oddálení kolečkem myši

Mapa automaticky aktualizuje zobrazení keší při každém posunu mapy. Tedy např. po doplnění finálových souřadnic není třeba nové spuštění mapy, ale stačí mapu nepatrně přesunout a nová ikonka se hned na mapě objeví.

Po najetím myši na ikonku keše nebo waypointu bude zobrazen tzv. pavouk, který spojuje všechny související body s příslušnou keší. Je tedy hned vidět, co k sobě patří.

Aktivním bodem každé ikonky keše nebo waypointu je její spodní vrchol.

 • když se k němu přiblíží kurzor myši, zobrazí se bublina s informací o bodu nebo keši
 • dvojklikem na tento vrchol se zobrazí podrobné informace o keši s možností doplnit nebo odstranit kešku ze seznamu v okně GeoGetu
 • pokud je kolem vrcholu malé růžové kolečko, keška je v seznamu v okně GeoGetu
 • pokud je kolem vrcholu malé zelené kolečko, keška je již nalezena

Pravá nástrojová lišta obsahuje ikony pro:

 • nastavení mapy pro tisk
 • parametry dokreslených prvků (body, čáry, polygony, obdélníky, kruhy - viz levá nástrojová lišta)
 • informaci o ikonách, co která ikona keše/bodu znamená
 • na spodním okraji lišty je copyright

Na levé straně je nástrojová lišta, která umožňuje:

 • změnu mapy, vypnutí zobrazování dat z databáze GeoGetu a doplnění překryvných vrstev (kolizní kruhy 161 m případně další vrstvy doplněné pluginy)
 • kreslení úsečky nebo lomené čáry
 • kreslení obdélníku
 • kreslení kruhu
 • kreslení jednotlivých bodů
 • úpravu nakreslených objektů

Tipy

Tisk mapy

 • v pravé nástrojové liště zvolíme Settings → Resize a tam vybereme velikost a formát mapy podle požadovaného tisku

FIXME

Kreslení do mapy a měření vzdáleností, velikostí ploch

tools_l.jpg

V levé nástrojové liště, kde si vyberete požadovaný nástroj:

 • klikatá čára pro kreslení čar, tras
 • polygon pro kreslení obecných n-úhelníků
 • obdélník pro kreslení čtverců a obdélníků
 • kruh pro kreslení kruhů
 • špičatá bublina pro nový bod v mapě

Seznam nakreslených objektů a jejich úprava

Seznam všech nakreslených objektů je vidět po kliknutí na 2. ikonu v pravé nástrojové liště. U každého objektu je pak možnost:

 • smazat jej kliknutím na ikonku popelnice
 • změnit barvu kliknutím na barevný obdélníček
 • textově upravit tvar nebo polohu kliknutím na ikonku s tužtičkou. V tom případě se zobrazí editační okno, se souřadnicemi jednotlivých bodů prvku, kde tyto souřadnice můžete upravovat. Pokud je okno se souřadnicemi pro vaši potřebu malé, můžete jej zvětšit potažením za jeho pravý spodní roh
 • měření - zobrazený seznam obsahuje u každého z prvků také jeho velikost nebo plochu. Potřebujete-li tyto hodnoty, je seznam prvků vhodné místo k jejich získání

Druhou možností úprav je grafická úprava. V levé nástrojové liště klikněte na poslední ikonu s tužtičkou

 • na každém z prvků pak budou malým čtverečkem označeny body
 • čtvereček je buďto bílý nebo průhledný. Průhledný čtvereček označuje střed čáry a nelze s ním manipulovat. Pokud bílý čtvereček uchopíte myší, můžete jej posunout a tím změnit tvar prvku
 • po dokončení úprav klikněte na tlačítko Save

Pokud je tedy například řešením nějaké mysterky těžiště trojúhelníku mezi třemi body, je to s pomocí mapy keší otázka max. deseti minut a na metr přesně.

Využití polygonu

Pokud chcete exportovat velice specifickou oblast, lze i k tomuto účelu snadno použít mapu. Výše popsaným způsobem nakreslete polygon (prostě si obkreslete oblast, kterou chcete), kliknutím na ikonku s tužtičkou zobrazte seznam objektů a kliknutím na objekt polygonu zobrazíte okno s jednotlivými body polygonu. Tyto body lze kombinací Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V uložit do textového souboru, který např. uložíte do složky polygon v datovém adresáři GeoGetu. Více na fóru.

Přesun mapy - rychlejší varianta

Pokud chcete přesunout mapu o velký kus nebo na určité místo a nechce se vám u toho tolik tahat myší, mám pro vás rychlý způsob.

 • kamkoliv chcete se dostanete, pokud napíšete název obce do políčka vpravo nahoře - funguje stejně, jako třeba mapy.cz. Zobrazí se seznam míst a vy si můžete vybrat, které z nich je to pravé

Filtrování keší na mapě

Mapa ve svém základu filtrovat keše neumí, protože autorovým záměrem bylo mít mapu co nejrychlejší a předpokládá, že si buďto vyberete do seznamu požadované body a zobrazíte je v mapě nebo že se budete orientovat na mapě se všemi kešemi.

Možnosti filtrování mohou doplnit různé pluginy.

Zobrazení popisků, tabulka keší

FIXME

Další triky

Změna mapy, souřadnice aktuální polohy myši

Změnit mapu je velmi snadné - v levém horním rohu stačí najet na ikonku vrstev a vybrat si, kterou mapu chcete. Výběr je opravdu velký.

Pokud vás zajímá, jaké souřadnice má místo, kam právě ukazujete myší, stačí se podívat do stavového řádku okna s mapou.

Případně můžete vyzkoušet i pluginy pro práci s mapou GeoKuk, nebo Keškomapa.

Kontrola kolizí

Ať už zakládáte novou keš, či luštíte mysterku, může se vám hodit funkce, která kolem každé keše (přesněji každého fyzického bodu) zvýrazní oblast 161 metrů, kde podle pravidel nesmí žádná jiná keš být. Najeďte vlevo nahoře na ikonku seznamu map, kde pod čarou jsou zobrazeny použitelné překryvné vrstvy. Druhá vrstva “Circles! je to, co vás zajímá.

Upozorňuji, že tyto kruhy se zobrazují až od měřítka 17 (vlevo dole je na mapě vyznačena velikost 300 metrů).

Street View

FIXME

Pluginy

Použití, tvorba a seznam pluginů je v samostatném popisu.

user/navody/ggmap.txt · Last modified: 2021/07/06 10:58 by mikrom