GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:polygons-cz

polygons-cz

Czech Republic polygons for Divider or cache filtering.

Polygony České Republiky pro Divider nebo pro filtrování keší.

Autor

  • Zdroj dat: Gelda
  • Výrobce balíčku: Geby

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:polygons-cz?download

Popis

Polygony jsou určeny pro automatické třídění keší pomocí standardního skriptu Divider. Skript Divider sám pozná, jestli jsou tyto polygony potřeba, a případně Vám sám nabídne jejich automatickou instalaci.

Nainstalované polygony lze využít i pro filtrování keší.

:?: Tento způsob automatické distribuce potřebných polygonů byl zaveden ve verzi Geogetu 2.7.2. Dříve byly polygony součástí standardní instalace.

Seznam všech dostupných polygonů

PageDateDescriptionTags
polygons-ad 2020/03/30 18:03 polygons-ad Andorra polygons for Divider or cache filtering. Polygony Andory pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuch… ,
polygons-at 2020/04/03 11:18 polygons-at Austria polygons for Divider or cache filtering. Polygony Rakouska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor * Zdroj dat: neznámý * Výrobc… ,
polygons-bg 2020/03/31 09:38 polygons-bg Bulgaria polygons for Divider or cache filtering. Polygony Bulharska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor arne1, <jiri.kuchta@gmail.co… ,
polygons-by 2020/03/31 09:51 polygons-by Belarus polygons for Divider or cache filtering. Polygony Běloruska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor arne1, <jiri.kuchta@gmail.com… ,
polygons-ch 2020/03/30 19:28 polygons-ch Switzerland polygons for Divider or cache filtering. Polygony kantonů Švýcarska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Zdroj datneznámýVý… ,
polygons-continent 2020/02/25 23:05 polygons-continent Continents polygons for Divider or cache filtering. Polygony kontinentů pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor * Zdroj dat: OSM … ,
polygons-cz 2020/04/03 08:55 polygons-cz Czech Republic polygons for Divider or cache filtering. Polygony České Republiky pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor * Zdroj dat: Geld… ,
polygons-dk 2020/03/30 21:09 polygons-dk Denmark polygons for Divider or cache filtering. Polygony Dánska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor arne1, <jiri.kuchta@gmail.com> … ,
polygons-ee 2020/03/30 21:26 polygons-ee Estonia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Estonska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor arne1, <jiri.kuchta@gmail.com>… ,
polygons-fi 2020/03/30 21:47 polygons-fi Finland polygons for Divider or cache filtering. Polygony Finska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuch… ,
polygons-gr 2019/02/15 19:26 polygons-gr Greece polygons for Divider or cache filtering. Polygony Řecka pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Zdroj datThis County polygon is bas… ,
polygons-hr 2020/03/31 00:09 polygons-hr Croatia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Chorvatska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Zdroj datMezižupní hranice dl… ,
polygons-hu 2020/03/31 08:58 polygons-hu Hungary polygons for Divider or cache filtering. Polygony Maďarska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor arne1, <jiri.kuchta@gmail.com> … ,
polygons-is 2020/03/30 22:09 polygons-is Iceland polygons for Divider or cache filtering. Polygony Islandu pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:arne1, <jiri.kuc… ,
polygons-li 2017/11/14 14:05 polygons-li Liechtenstein polygons for Divider or cache filtering. Polygony Lichtenštejnska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:ar… ,
polygons-lt 2020/03/30 23:01 polygons-lt Lithuania polygons for Divider or cache filtering. Polygony Litvy pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor arne1, <jiri.kuchta@gmail.com> … ,
polygons-lu 2016/02/16 09:47 polygons-lu Luxembourg polygons for Divider or cache filtering. Polygony kantonů a distriktů Lucemburska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Zdroj… ,
polygons-lv 2019/05/11 14:06 polygons-lv Latvia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Lotyšska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor arne1, <jiri.kuchta@gmail.com> … ,
polygons-me 2020/03/30 22:26 polygons-me Montenegro polygons for Divider or cache filtering. Polygony Černé Hory pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor arne1, <jiri.kuchta@gmail… ,
polygons-ro 2020/03/30 20:55 polygons-ro Romania polygons for Divider or cache filtering. Polygony Rumunska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Zdroj datThis County polygon is… ,
polygons-rs 2020/03/31 10:03 polygons-rs Serbia and Kosovo polygons for Divider or cache filtering. Polygony Srbska a Kosova pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor arne1, <jiri.… ,
polygons-si 2020/03/30 20:33 polygons-si Slovenia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Slovinska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor Výrobce balíčku:Arne1Zdroj da… ,
polygons-sk 2020/04/03 11:19 polygons-sk Slovakia polygons for Divider or cache filtering. Polygony Slovenska pro Divider nebo pro filtrování keší. Autor * Zdroj dat: neznámý * Výro… ,
polygons-timezone 2016/02/16 09:44 polygons-timezone Timezone polygons for Divider or cache filtering. This package contains major polygons only! Rest will be assigned by online webservices. Po… ,

Stažení / Download

Stáhnout aktuální verzi: polygons-cz-3.0.2.gip

Seznam dostupných verzí / Available versions

FilenameLast modified
polygons-cz-3.0.2.gip (3.27 MiB, 3M ago, 1224 downloads)2020/04/03 10:00
polygons-cz-3.0.1.gip (3.27 MiB, 3M ago, 14 downloads)2020/04/03 09:03
polygons-cz-2.0.2.gip (3.26 MiB, 2y ago, 3575 downloads)2018/04/17 20:38
polygons-cz-2.0.1.gip (3.26 MiB, 5y ago, 9398 downloads)2014/08/08 00:00
polygons-cz-1.0.2.gip (1.36 MiB, 5y ago, 1670 downloads)2014/07/24 00:00

Seznam změn

3.0.1 (2020/04/03)

  • Oprava UTF krajů

3.0.0 (2020/04/03)

  • Převod na UTF

2.0.2 (2018/04/17)

  • Univerzální verze pro “Czech Republic” i pro “Czechia”.

2.0.1 (2014/08/08)

  • Nové aktualizované a zpřesněné polygony. Nová organizace do čtyř vrstev: Kraje, Okresy, POU, městské části. Diskuze o nových polygonech na Geocaching.cz.

1.0.2 (2014/07/24)

  • Změna formátu instalačního balíčku, aby fungoval správně i na anglických windows.

1.0.1 (2013/08/28)

  • Oprava názvu u polygonu “Krásné pole”.

1.0 (2012/09/06)

  • Úvodní verze
user/skript/polygons-cz.txt · Last modified: 2020/04/03 08:55 by arne1