GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:atributy

Atributy kešek

Každá geocache má řadu vlastností. Jméno, druh, velikost, obtížnost… Jednou z vlastností jsou atributy. To je taková ta sada černých ikon v listingu na webu. Těmito atributy autor keše vyjadřuje vlastnosti keše, jako třeba její dostupnost, vhodnost pro děti, kočárky, psy, atd.

GeoGet s atributy zachází tak, že je ukládá jako Tagy v kategorii 'atribute'. Díky tomu lze snadno filtrovat, vypisovat si keše, které obsahují či neobsahují určitý tag, určitou hodnotu určitého tagu, atd.

GeoGet umí atributy importovat z HTML listingu a z PQ GPX. Bohužel, Groundspeak standardně atributy v PQ neposílá!

13.10.2009 V posledních několika dnech byly konečně atributy v PQ posílány, nicméně tato vlastnost byla zase vypnuta kvůli potížím s některými programy. Údajně se pracuje na tom, že si uživatel bude moci zvolit, jestli chce PQ s nebo bez atributů.

14.1.2010 S novým designem stránek GC.com GroundSpeak spustil možnost atributů v GPX. Je nutné si toto povolit - http://www.geocaching.com/account/ManagePreferences.aspx možnost GPX 1.0.1

Atributy na GeoGet 2.2.3

Při zavedení atributů do PQ GPX se ukázalo, že jsou nazývány zcela jinak než jak se atributy nazývají v listingu kešky. Z toho důvodu se v GeoGetu od verze 2.2.3 zavedla normalizace atributů. Tedy při importu jsou atributy převáděny na jednotná stručná jména. Ať pak importujete z PQ GPX nebo z HTML, dostanete stejný výsledek.

Pokud již atributy v databázi máte, bude potřeba je převést na nově pojmenované varianty. Toto je jednorázová akce a provedete ji spuštěním plugin skriptu Upgrade Attributes.

Grafické znázornění

Jakmile budete mít atributy s novými názvy, začnou se v listingu GeoGetu zobrazovat jako ikonky místo slovních popisů.

Díky novince 'Vizualizační skripty' ve verzi 2.2.3 lze ikonky zobrazit i v samotném seznamu kešek. K tomu je potřeba provést následující kroky:

  1. V konfiguraci GeoGetu použít nastavení sloupců (Nástroje → Editor sloupců).
  2. Tam přidat sloupec “Kategorie tagů”.
  3. V pravém sloupci vybrat tuto nově přidanou položku. (Standardně je na konci seznamu.)
  4. V dolní části, v detailech nastavení tohoto sloupce vyberte kategorii tagů 'attribute'. Pokud tam není, pak ještě nemáte v databázi žádná data s atributy. Bude nutné operaci zopakovat až poté, co tam nějaké atributy budete mít!
  5. Do Nadpisu si dejte pojmenování tohoto nového sloupce.
  6. A do 'vizualizačního skriptu' si nastavte skript script\vis\attributeicon.ggv.pas.
  7. Dejte Zapsat, aby se nastavení sloupce uložilo.
  8. Konfiguraci GeoGetu zavřete tlačítkem OK.

V tuto chvíli by se Vám měl zobrazit nový sloupec a v něm by měly být atributy znázorněny sadou malých ikonek.

user/navody/atributy.txt · Last modified: 2020/10/28 11:23 by mikrom