GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:category

Category

Knihovna, která umožňuje autorům skriptů generovat výstupy z GeoGetu řazené a seskupované dle přidělených klíčů - kategorií. Ve výchozím nastavení jsou data exportována v pořadí tak, jak jsou zobrazena v načteném seznamu. Pomocí této knihovny lze každé keši v seznamu přidělit klíč a zařadit ji do fronty ke zpracování. Následně je pak fronta seřazena podle kategorií (abecedně) a zpracovávána v daném pořadí.

Autor

 • geby - kód
 • medwyn_cz - testování, drobné úpravy, ukázkové exportní makro

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:category?download

Popis

Dostupné funkce

 • Seřazeny tak, jak budou pravděpodobně při používání volány
procedure CatInit;
 • Initializes the library
procedure CatSetCallback(callback : TCatCallback);
 • Set the callback procedure. This procedure is called back during the execution of CatSort procedure.
 • The parameter supplied must be a link to a procedure signed:
  procedure(const geo: tgeo; const wpt: TWpt; category: string)
procedure CatBeginUpdate;
 • Starts new transaction
procedure CatAddGC(GC: TGeo; category: string);
 • Adds geocache to category database
procedure CatAddWpt(Wpt: TWpt; category: string);
 • Adds additional waypoint to category database
procedure CatSort;
 • Sorts the database and for each point calls the Cat_Callback method.
procedure CatCategories(const value: TStrings);
 • Returns categories in category database.
function CatSize: Integer;
 • Returns total size of category database - total count of points
function CatCategorySize(category : string) : Integer;
 • Returns count of points in given category
procedure CatEndUpdate;
 • Commits the transaction
procedure CatFinish;
 • Frees up the category database.

Ukázkové exportní makro

Zde je plný opis zdrojového kódu makra, které používá tuto knihovnu ke generování HTML výstupu seřazeného dle kategorie keší. Výstup je jinak shodný s makrem html.gge.pas.

html-sorted.gge.pas
{$include category.lib.pas} //Include the library
 
var exportData : String; //this field holds the exported data
var exportCounter : Integer; //this field holds the current number of already exported points
var lastCategory : String; //this field holds the name of the last exported category
 
{This function returns the extension of the exported file}
function ExportExtension: string;
begin
 result := 'HTML';
end;
 
{This function returns the description of this export format}
function ExportDescription: string;
begin
 result := 'HTML list - sorted by category';
end;
 
{This function returns the data about one point, which should be written to the body of the export file}
function ExportPoint: string;
begin
  //Only divide points in to categories, do not generate any output yet!
 
	 CatAddGC(GC,GC.CacheType); //Register the processed point to the category library. Use the cachetype as the category
 
  Result := ''; //We are using category library as a workaround. No data must be exported to the file at this stage.
end;
 
{This function generates the HTML output based on the given TGeo}
function GenerateOutputGeo(geo :TGeo): string;
var
 n: integer;
 wcnt: integer;
begin
 wcnt := 0;
 for n := 0 to geo.Waypoints.Count - 1 do
  if geo.Waypoints[n].IsListed then
   inc(wcnt);
 Result := ' <tr>' + CRLF;
 Result := Result + ' <td rowspan='+inttostr(2 * wcnt + 2) +' valign="top"><b>' + geo.ID + '</b></td>' + CRLF;
 Result := Result + ' <td>' + geo.IDtag + '</td>' + CRLF;
 Result := Result + ' <td><b>' + '<A href="' + geo.URL + '">' + geo.Name + '</a></b></td>' + CRLF;
 Result := Result + ' <td><font face="arial, helvetica">' + ansitoutf(geo.GetCoord) + '</font></td>' + CRLF;
 Result := Result + ' </tr>' + CRLF;
 Result := Result + ' <tr>' + CRLF;
 Result := Result + ' <td colspan=3><font size=-1><i>Hint: ' + geo.hint + '</i></font></td>' + CRLF;
 Result := Result + ' </tr>' + CRLF;
 for n := 0 to geo.Waypoints.Count - 1 do
  if geo.Waypoints[n].IsListed then
  begin
   Result := Result + ' <tr>' + CRLF;
   Result := Result + ' <td>' + geo.Waypoints[n].TypeID + ' ' + geo.Waypoints[n].prefixid+ '</td>' + CRLF;
   Result := Result + ' <td><b>' + geo.Waypoints[n].Name + '</b></td>' + CRLF;
   Result := Result + ' <td><font face="arial, helvetica">' + ansitoutf(geo.Waypoints[n].GetCoord) + '</font></td>' + CRLF;
   Result := Result + ' </tr>' + CRLF;
   Result := Result + ' <tr>' + CRLF;
   Result := Result + ' <td colspan=3><font size=-1><i>' + geo.Waypoints[n].Description + '</i></font></td>' + CRLF;
   Result := Result + ' </tr>' + CRLF;
  end; 
end;
 
{This function will be called by the category library and will take care of the export itself}
procedure ExportCallback(const geo: tgeo; const wpt: TWpt; category: string);
begin
  if geo <> nil then
   begin
    exportCounter := exportCounter + 1; //Increment the counter
 
    //handle busy dialog 
    if lastCategory <> category then
    begin
      lastCategory := category;
      GeoBusyKind('Generating HTML output - (' + category + ', ' + IntToStr(CatCategorySize(category))+ ' points)');
    end;
    GeoBusyProgress(exportCounter,CatSize);
 
    //Handle the point export  
    exportData := exportData + GenerateOutputGeo(geo);
   end
  else if wpt <> nil 
   then ShowMessage('Error occured. No waypoints should be added to category library in this demo export!') //Handle the waypoint export
  else ShowMessage('Error occured. Invalid parameters supplied!'); 
end;
 
procedure ExportInit;
begin
 CatInit; //Initialize the category library
 CatSetCallback(@ExportCallback); //Set the callback procedure. This procedure will be called by the category library during the sort process
 CatBeginUpdate; //Start transaction on category library
 
 exportData := ''; //Make sure that the result variable is empty at the beginning
 exportCounter := 0; //Set the number of already exported points to 0
end;
 
{This function returns the data which should be written to the beginning of the exported file}
function ExportHeader: string;
begin
 ExportInit(); //Initialize the export
 
 Result := '<html>' + CRLF;
 Result := Result + '<head>' + CRLF;
 Result := Result + '<title>GeoGet cache list</title>' + CRLF;
 Result := Result + '<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">' + CRLF;
 Result := Result + '</head>' + CRLF;
 Result := Result + '<body>' + CRLF;
 Result := Result + '<table width="100%" border=0 column=4>' + CRLF;
end;
 
{This function returns the data which should be written to the end of the exported file}
function ExportFooter: string;
begin
 CatEndUpdate; //Close transaction on category library
 CatSort; //Call the main function of the library. This call will ensure that exportData variable will be full of sorted output
 CatFinish; //Free the memory used by the category library
 
 Result := exportData; //Write the exported data to the file
 Result := Result + '</table>' + CRLF + '</body>' + CRLF; //close the file
end;
 
{This function is called after the output is written to the file}
function ExportAfter(value: string): string;
begin
 Result := '';
 RunShell(value); //Open the result file in the browser
end; 

Seznam skriptů, které používají tuto knihovnu

PageDateDescriptionTags
Be-on-road2015/09/26 10:30Be-on-road Plugin pro export keší do navigace Be On Road. Autor mikrom, <mikrom@mikrom.cz> LudekV - ikony keší à la a:drake Pokud se Vám doplněk líbí, klikn…, , , , , , , , ,
iGO Primo2014/06/29 13:04iGO Primo Exportní skript speciálně tvořený pro export do navigačního programu iGO Primo (Android, ale měl by bez problémů fungovat i na Windows CE verzích). …, , , , , , , , , ,
POI Garmin2012/07/07 14:12POI Garmin Skript, který exportuje z Geogetu GPX soubory vhodné pro použití s POI Loaderem. Pomocí POI Loaderu je možné nahrát soubory do navigace jako Vlastní…, , , , , , , , , , , , , , ,
POIeTrex2019/09/27 16:40POIeTrex Export Geocache do GPS Garmin řady eTrex. Generuje sadu GPX souborů pro program PoiLoader, včetně optimalizovaných ikonek. Autor * geby * medwyn…, , , , , , , , , , , ,
TomTom2014/07/30 09:47TomTom Export keší do navigací TomTom. Autor mikrom, <mikrom@mikrom.cz> Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývo…, , , , , , , , ,

Pokud jste narazili na skript, který knihovnu používá, ale není zde uveden, kontaktujte, prosím, autory.

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: category-0.1.3.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
category-0.1.3.gip1.9 KiB2011/01/04 00:00
category-0.1.1.gip1.6 KiB2010/11/03 00:00
category-0.1.2.gip1.7 KiB2010/11/03 00:00

Seznam změn

0.1.3 (2011/01/04)

 • Added option to use the library both as a unit and as an includable sorce

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

0.1.2 (2010/11/03)

 • Added option to set callback procedure via function

0.1.1 (2010/11/03)

 • Changed from unit to includable source
user/skript/category.txt · Last modified: 2021/05/02 19:02 by mikrom