GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:benchmark_refresh

Benchmark_Refresh

EN:

Information download for benchmarks.

CS:

Makro obnoví informace o Benchmarcích v databázi.

Autor

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:benchmark_refresh?download

Diskuze

Popis

EN:

Download information for benchmarks already present in the database from ngs.noaa.gov and logs form geocaching.com web site. Downloading should take REALLY LONG TIME so this script should help with download of just few points.

Information abut points is stable (datasheets imported to geocaching.com is from 2000 and it's still pretty much up to date), plugin is updating content when matching following criteria:

 • Update of original datasheets on geocaching.com is not processed
 • Update of datasheets from ngs.noaa.gov is processed after 3 months
 • Update of benchmarks logs is processed after one month

Information about updates and their state is stored in tags. For better display of benchmark's status you can use visualization script benchmark.

CS:

Pokud databáze obsahuje Benchmarky, budou k nim staženy informace o bodech z ngs.noaa.gov a logy ze stránek geocaching.com. Stahování může trvat VELMI DLOUHO, proto se hodí jen pro stažení několika listingů.

Informace k jednotlivým bodům se mění jen velmi pomalu (importované body jsou na serveru z roku 2000 a jsou více méně aktuální), plugin jejich aktualizaci provádí po splnění těchto kritérií:

 • Aktualizace původních datových listů na geocaching.com se neprovádí vůbec
 • Aktualizace datových listů z ngs.noaa.gov se provádí po uplynutí 3 měsíců
 • Aktualizace logů se provádí po uplynutí jednoho měsíce

Informace o poslední aktualizaci jejím a stavu se ukládají k bodům do tagů. Pro lepší zobrazení stavu benchmarku můžete použít vizualizační skript benchmark.

Verze 0.9.1 obsahuje i vizualizační skript, není třeba jej instalovat samostatně.

Nastavení a konfigurace

EN:

Scope = ;   'global'-all, 'list'-displayed, ''-selected

CS:

Scope = ;   'global'-všechny, 'list'-zobrazené, ''-vybrané keše

Poznámky, známé problémy

EN:

 • If download of original datasheet from geiocaching.com failed and download from ngs.noaa.gov with success during next refresh will be uswed data from year 2000. This should cause obsolete information in the for impacted points.
 • There is no coordinates update processed by this plugin.
 • Coordinates used the NAD 83 system. Conversion is not processed because of difference is marginal.
 • In column editor is necessary to assign visualization script benchmark.ggv.pas a Set processed changes.

CS:

 • Pokud se nestáhne původní datový list z geiocaching.com a zároveň z ngs.noaa.gov proběhne stažení v pořádku, při aktualizaci dojde k přepisu aktuálních dat z ngs.noaa.gov původními z roku 2000. To spolu s aktualizací dat z ngs.noaa.gov po uplynutí 3. měsíců od poslední aktualizace může vést k zobrazení neaktuálních dat.
 • Pokud se bod posune, aktualizace neupravuje souřadnice.
 • Souřadnice jsou v systému NAD 83. Konverze není vzhledem k přesnosti zaměření prováděna.
 • Pro zobrazení ikonky je třeba v editoru sloupců je třeba ke sloupci přiřadit vizualizační skript benchmark.ggv.pas a Zapsat provedené změny.

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: benchmark_refresh-0.9.1.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
benchmark_refresh-0.9.1.gip7.5 KiB2013/05/31 00:00

Seznam změn

0.9.1 (2013/05/31)

EN:

 • Merged with visualization script. Now for one task is not necessary to install 2 packages

CS:

 • k pluginu připojen i vizualizační skript, aby bylo všechno pohromadě a nebylo potřeba pro jednu věc instalovat 2 balíčky

0.9 (2013/05/30)

EN:

 • Initial version

CS:

 • Úvodní verze
user/skript/benchmark_refresh.txt · Last modified: 2021/05/02 19:21 by mikrom