GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:parametry

Parametry pro spouštění programu

Program GeoGet lze spouštět s několika různými parametry v příkazové řádce.

-b

geoget.exe -b={jméno databáze}
  • Spustí GeoGet s touto databází. Zadává se jméno databáze, ne jméno databázového souboru! (Tedy jen jméno, bez přípony db3.) Databáze se musí nacházet ve zvoleném datovém adresáři.

-c

geoget.exe -c={soubor se skriptem, včetně cesty}
  • Provede pouze překlad předaného skriptu a ukončí se. Jedná se o rychlou operaci, není inicializováno ani GUI aplikace. To se hodí, spolu s parametrem -r, ke kontrole syntaxe ve skript souborech z cizích editorů, jako je třeba PSPad.

-d

geoget.exe -d={cesta k datovému adresáři}
  • Parametr -d umožňuje “natvrdo” určit datový adresář GeoGetu. Vývojáři a šťouralové tedy mohou mít například na ploše dvě ikony programu a spouštět ho s různými datovými adresáři. Případně lze takto mít více profilů při jedné instalaci programu.

-l

geoget.exe -l={dvoupísmenné označení jazyka}
  • Vynutí start programu v požadované jazykové lokalizaci. Pokud jazyková lokalizace neexistuje, použije se originální anglický jazyk.

-r

geoget.exe -r={soubor pro log o překladu}
  • Ukazuje na soubor, kam je zapsán výsledek překladu pomocí parametru -c.

-s

geoget.exe -s={název skriptu včetně relativní cesty k datovému adresáři}
  • Nedoceněný parametr, který umožňuje ještě vetší automatizování činností programu. Lze uvést cestu ke skriptu GGS, který se vykoná ihned po spuštění programu.
user/parametry.txt · Last modified: 2020/12/27 11:41 by mikrom