GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:poimapa

POI mapa

Tento návod se týká jen mapových GPS značky Garmin!

Mapy pro GPS obsahují mnoho různých objektů. Silnice, lesy, a další prvky. Mimo jiné i body zájmu (POI). Takže lze vyrobit i takovou mapu, která nebude obsahovat nic jiného, než právě a jen ony POI body. Protože nebude obsahovat nic jiného, bude mapa transparentní a ony POI body se budou zobrazovat přes jinou mapu, kterou uživatel má ve svojí GPSce. Takže se to bude jevit, jako bychom ony body doplnili do jiné mapy.

Této vlastnosti se dá využít jako jeden ze způsobů jak dostat do GPSky větší množství bodů s větším množstvím informací. Toto řešení je vhodné pro starší GPS přístroje, které ještě neumí uživatelské kategorie POI a nejsou tak podporovány programem POIloader.

Výhody

Klasický trasový bod (waypoint)

  • krátký název (Třeba u eTrex Legend pouze 10 znaků.)
  • omezený počet (Třeba u eTrex Legend max. 1000 bodů.)

POI bod

  • delší název (Třeba u eTrex Legend 40 znaků.)
  • navíc popisek bodu (U eTrex Legend dalších 40 znaků.) :!: Pouze pokud se použije Shareware verze cGPSMapperu!
  • kapacita omezena jen kapacitou volné paměti na mapy. (pro představu - 27000 bodů zabere cca 1.5MB)

Postup vyrobení POI mapy

Export dat

nejprve musíme mít v GeoGetu naimportována příslušná data. Zobrazíme si data, která chceme exportovat. Data pak vyexportujeme do formátu MP za pomoci exportního makra, které je standardně s GeoGetem dodáváno. MP formát (neboli Polish formát) je textový zdrojový kód pro kompilátor map.

Pro úspěšný překlad je nutné, aby vyexportované body nebyly moc daleko od sebe. (V takovém případě nejde vyrobit mapa s požadovanou přesností souřadnic!) Nezapomeňte proto ve filtrech GeoGetu odfiltrovat prázdné souřadnice a souřadnice, které jsou příliš daleko od požadovaného území. Například pro ČR je vhodné použít filtr na polygon “simple CR”.

Překlad mapy

Sežeňte si program cGPSmapper. Pro naši potřebu stačí zdarma šířená verze. Shareware verze, která stoji 30USD, umí navíc ukládat dalších 40 znaků poznámky, což se hodí na hinty a další informace. Shareware verze navíc umí vytvářet indexy na vyhledávání bodů podle jména v GPSce. (Ale funguje to asi jen pro některé druhy bodů, pro mnou používaný bod “kráter” to v eTrex Legend nefungovalo.)

Mapu přeložíme příkazem:

cgpsmapper ac geocache.mp -i -l > geo.log

Až program doběhne, tak pokud se vše povedlo, vznikne vám nový soubor s příponou IMG. Toto je už soubor přeložené mapy.

Nahrání mapy do GPS

Cest, jak dostat takovouto map do Vaší GPS je několik:

  • MapSource - mapu lze přidat do programu MapSource a z něj ji lze, společně s libovolnou jinou mapou, nahrát do GPS. Integrování mapy do MapSource lze provést ruční editací registrů, ale pohodlnější je použít nějaký připravený software, například MSM, MapsetToolkit, ale i další.
  • přímé nahrání mapy do GPS - třeba za pomoci software img2gps, SendMap nebo MapUpload.

Používání mapy

Body se na mapě jeví jako jako malé černé tečky. Když na ně najedeme kurzorem, ukáže se vám jméno bodu. Kliknutím na bod si lze přečíst poznámku k bodu (hint), případně rovnou spustit navigaci na bod.

Body lze také vyhledávat. Jsou uloženy v sekci “Krajinné znaky” pod položkou “kráter”.

FAQ

user/navody/poimapa.txt · Last modified: 2020/10/28 11:15 by mikrom