GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:instalacescriptu

Instalace doplňků

Napřed si uděláme trochu pořádek v pojmech - jaké druhy doplňků rozeznáváme.

  • Plugin je připravený balíček se skriptem a vším, co k němu patří, včetně kontroly aktualizace a podobně
  • Skript je soubor s výkonným kódem

Zatímco plugin se díky instalačnímu balíčku instaluje víceméně sám a na správné místo, při instalaci skriptu musí uživatel vynaložit trochu více práce:

  • příslušný skript si ručně stáhnout
  • překopírovat jej do adresáře DATADIR\script případně do některého z podadresářů

Instalovaný plugin se objeví v menu Pluginy ve vlastním podmenu. To však záleží na tom, jak byl instalační balíček připraven a může se stát, že se chová jako samostatný skript. Samostatný skript se po instalaci objeví v menu Pluginy, většinou v podmenu Nezařazené skripty. Pokud jej nenajdete, nedošlo k aktualizaci seznamu skriptů. Té lze dosáhnout několika způsoby:

  1. restartem GeoGetu
  2. spuštěním skriptu Reload toolbar
  3. poněkud krkolomným postupem: Pluginy→Správce pluginů→Toolbar pro hlavní pluginy→OK
user/navody/instalacescriptu.txt · Last modified: 2020/10/28 11:37 by mikrom