GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:menu:vyber

Výběr

Menu Výběr

Obrátit výběr (NUM *)

Provede inverzi výběru. To znamená, že označené body se stanou neoznačenými a neoznačené se naopak označí.

Kopírovat (Ctrl+C)

Uloží do schránky obsah právě zvolené buňky. Příklad: Chci GC kód keše, tak si na něj kliknu v tabulce a stisknu Kopírovat (CTRL+C)

Odstranit řádek (DEL)

Odstraní ze seznamu právě označený bod nebo body. Body v databázi zůstanou.

Odstranit všechny následující řádky

Odstraní všechny body (řádky) seznamu pod právě označeným řádkem. V databázi ale body zůstanou.

Přesunout nahoru (ALT+↑)

Přesune právě vybraný bod v seznamu o pozici výše. Funguje pouze, pokud vyberete jeden jediný bod. (Přesouvat lze také myší uchopením řádku za položku ID a přetažením před požadovaný řádek.)

Přesunout dolů (ALT+↓)

Přesune právě vybraný bod v seznamu o pozici níže. Funguje pouze, pokud vyberete jeden jediný bod. (Přesouvat lze také myší uchopením řádku za položku ID a přetažením před požadovaný řádek.)

user/menu/vyber.txt · Last modified: 2012/07/07 00:00 (external edit)