GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skripty:variables

Předdefinované proměnné

Tyto proměnné lze použít ve skriptech GeoGetu.

Obecné proměnné

 • CRLF - řetězec obsahující odřádkování
 • GC - objekt třídy TGeo popisující právě zpracovávanou geocache (waypoint je třídy TWpt)
 • GEOGET_COLUMNS - objekt třídy TColList či TColRec obsahující právě používanou sadu sloupců.
 • GEOGET_DATADIR - cesta k datovému adresáři (cesta neobsahuje koncové \)
 • GEOGET_LOCALDATADIR - cesta k datům, které jsou specifické pro lokální počítač a nemá smysl je kopírovat při přenosu GeoGetu nebo jeho dat na jiný počítač. (cesta neobsahuje koncové \)
 • GEOGET_COMMONDATADIR - cesta k datům, které jsou společná pro všechny uživatele počítače nebo při několika používaných DATADIR jedním uživatelem. Například SRTM data. (cesta neobsahuje koncové \)
 • GEOGET_DB - objekt třídy TSQliteDatabase popisující otevřenou databázi GeoGetu
 • GEOGET_DBNAME - název právě používané databáze2.2.5
 • GEOGET_FILTEREDSEARCH -příznak filtrovaného hledání2.9.1
 • GEOGET_GUIFILTER - instance TGeoFilter užívaná k filtrování dat v GUI2.3.0
 • GEOGET_HTTPPORT - port, na kterém běží HTTP server pro zobrazení GeoGetí mapy2.10.0
 • GEOGET_HTTPREFERER - nastaví HTTP Referer podle potřeby2.2.2
 • GEOGET_HWND - handle formuláře GeoGetu
 • GEOGET_MAXCOUNT - orientační počet celkově zpracovávaných bodů u skriptů
 • GEOGET_OWNER - jméno uživatele na geocaching.com vyplněné v programu GeoGet
 • GEOGET_OWNERS - jména všech uživatelů vyplněných v programu GeoGet oddělených čárkou 2.5.12
 • GEOGET_OWNERPREMIUM - boolean proměnná vrací true pokud je uživatel PM FIXME2.9.4
 • GEOGET_PROGPATH - cesta k adresáři s programem (cesta obsahuje koncové \)2.2.2
 • GEOGET_PROXYHOST - adresa HTTP proxy serveru z konfigurace GeoGetu
 • GEOGET_PROXYPORT - TCP Port HTTP proxy serveru z konfigurace GeoGetu
 • GEOGET_PROXYUSER - přihlašovací jméno pro HTTP proxy server z konfigurace GeoGetu
 • GEOGET_PROXYPASS - přihlašovací heslo pro HTTP proxy server z konfigurace GeoGetu
 • GEOGET_REFNAME - jméno právě zvoleného referenčního bodu
 • GEOGET_REFX - souřadnice právě zvoleného referenčního bodu (Lat.)
 • GEOGET_REFY - souřadnice právě zvoleného referenčního bodu (Lon.)
 • GEOGET_SCRIPTDIR - cesta k adresáři se skripty (cesta neobsahuje koncové \)
 • GEOGET_SCRIPTFULLNAME - jméno souboru s vykonávaným skriptem včetně plné cesty
 • GEOGET_SCRIPTFULLPATH - plná cesta k vykonávanému skriptu forum
 • GEOGET_SCRIPTNAME - jméno souboru s vykonávaným skriptem
 • GEOGET_SCRIPTPARENT - obsahuje jméno a plnou cestu ke skriptu, ze kterého byl právě prováděný skript zavolán. Pokud byl skript zavolán primo z GeoGetu, pak je obsahem prázdný string 2.7.7
 • GEOGET_SILENTINSTALL - true, pokud probíhá instalace balíčku v tichém režimu (vhodné pro instalaci přes balík EasyInstall)
 • GEOGET_VERSION - řetězec s verzí GeoGetu
 • GEOGET_VISBGCOLOR - vizualizační skripty - nastavuje barvu pozadí (např. clGreen)
 • GEOGET_VISDATA - binární data obsahující obrázek pro vizualizační skript GGV
 • GEOGET_VISID - vizualizační skripty - ID právě zpracovávaného bodu
 • GEOGET_VISID2 - vizualizační skripty - prefix právě zpracovávaného waypointu (prázdný při zpracování keše)
 • SCREEN - objekt třídy TScreen popisující obrazovku počítače (rozlišení apod.)
user/skripty/variables.txt · Last modified: 2024/03/11 13:12 by gord