GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skripty:classes

Používání tříd objektů

Ve skriptech lze vytvářet a používat instance tříd objektů.

Specifické třídy Geogetu

Geoget používá objektový model pro práci s informacemi o geocache (geocache, waypointy, logy uživatelů,…) Podrobný popis těchto tříd: http://www.geoget.cz/help/index.html

K dispozici jsou také třídy pro plnohodnotnou práci se SQLite databázemi. Popis také naleznete na výše zmíněném odkazu.

Obecné třídy

Jednotlivé třídy jsou navrženy podle základních tříd v jazyce Delphi. Podrobný jejich popis najdete v dokumentaci od Delphi.

K dispozici jsou třídy:

 • TObject
 • TPersistent
 • TComponent
 • TStrings
 • TStringList
 • TBits
 • TStream
 • THandleStream
 • TMemoryStream
 • TFileStream
 • TCustomMemoryStream
 • TResourceStream
 • TParser
 • TCollectionItem
 • TCollection
 • TOwnedCollection
 • TIniFile
user/skripty/classes.txt · Last modified: 2017/07/19 08:29 by petulinka1