GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:spoiler

Spoiler

Plugin pro export obrázků s nápovědou (spoilerů) do GPX pro POILoader pro GPS, které podporují zobrazení obrázků v popisu POI (Oregon, Dakota, …). Zejména v zahraničí je spoilerů hojně využíváno buďto jako doplňku k textové nápovědě (hintu) nebo samostatně (hint není uveden vůbec).

flag-english.jpg Plugin to export images with help (spoilers) into GPX for POILoader for GPS, which support the display of images in the description of the POI (Oregon, Dakota, …). Especially in foreign countries spoilers widely used either as a complement to text help (hint) or separately (hint not listed at all).

Autor

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj.

Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:spoiler?download

Diskuze

Popis funkce

U některých keší je místo textové nápovědy použita fotografie s nápovědou k uložení keše. Pomocí tohoto pluginu můžete tyto obrázky připravit a mít je v případě potřeby k dispozici bez připojení k webu. Tento plugin zajišťuje následující funkce:

 • výběr obrázků podle klíčových slov; vhodným nastavením je možné vybrat všechny obrázky
 • příprava obrázků - aktualizace listingu (pokud je potřeba), stažení obrázků z webu, optimalizace velikosti a natočení (pokud je potřeba)
 • uložení do příslušné adresářové struktury a/nebo požadovaného formátu (GPX, imc, jpg). V případě POI pak vytvoření adresáře s obrázky a GPX bodů tak, aby byly jejich ikony zobrazeny na mapě poblíž keše a přímo z mapy nebo přes menu POI bylo možné zobrazit jejich popis s příslušným obrázkem

Plugin exportuje obrázky v jednom z následujících režimů/formátů:

 • POI - vytvoří adresář s GPX soubory a obrázky. Z tohoto adresáře pak uživatel vygeneruje tzv. POI soubor (*.gpi) do GPS
 • IMC - zapisuje obrázky přímo do databáze *.imc, kterou používá GeoGet nebo program a:Drake v chytrém telefonu. Aplikace pak mohou zobrazovat obrázky i bez připojení k internetu
 • IMG - vytváří ve výstupním adresáři strukturu podadresářů, kde je pro každou kešku sada obrázků. Tento adresář je pak možno zkopírovat do GPS pro použití v režimu Geocaching with Photos, který podporují novější GPS (Dakota, Montana, Oregon x50, eTrex 20/30, GPSmap 62/78. Více na blogu Garmin). Aby GPS zobrazovala obrázky, je třeba keše, ke kterým jsou tímto pluginem obrázky připraveny, nahrávat jako GPX, nikoli jako POI :!:. Rovněž by adresář mohl být zkopírován např. do chytrého telefonu pro použití programem Locus
 • ATTACH - doplňuje do adresáře DATADIR\attach adresářovou strukturu pro jednotlivé keše tak, že obrázky jsou k dispozici jako přílohy ke keši (např. v offline exportu). Také toho mohou využít programy, které pracují s přílohami. Pro GPS tento režim nemá použití.

Plugin je možné spouštět dvěma způsoby:

 • přímo - pokud je plugin spuštěn sám o sobě, zobrazí formulář, v kterém je možné změnit nastavení a případně jej uložit. Změněné nastavení (i bez uložení do souboru :!:) je pak použito pro vlastní export
 • nepřímo - pokud je plugin spuštěn z jiného pluginu (např. dávky pro Combine), formulář zobrazen není a nastavení je přečteno ze soubor Spoiler.config.pas.

Uložením různých nastavení pluginu je možné zajistit různé chovaní exportu při automatizaci. Jen je nutné si uvědomit, že před spuštěním vlastního exportu je potřeba zkopírovat požadované nastavení do souboru Spoiler.config.pas.

POI

Uživatel pluginem vytvořený adresář zpracuje pomocí programu POILoader, čímž přenese připravená data do GPS. Nebo programem gpigen vytvoříte z adresáře *.gpi soubor, který zkopírujete do adresáře \Garmi\POI ve vaší GPS. Program gpigen je výrazně rychlejší a není tak citlivý na zdrojová data.

IMC

IMG

ATTACH

Postup použití

 • pomocí filtrů, ručním výběrem a mazáním, … nebo rozmanitou kombinací či dokonce pomocí Combine si zobrazíme seznam keší, které nás zajímají
 • spustíme plugin Spoiler, tím se vygeneruje celý adresář (zadaný v konfiguraci pluginu), jehož obsahem bude GPX soubor a řada obrázků
 • spustíme POILoader a jako zdrojový adresář mu zadáme adresář vytvořený pluginem
 • pokud necháme POILoader uložit vytvořený soubor přímo do GPS, pak tím naše práce končí. Pokud bychom si jej uložili někam na disk počítače, musíme jej ještě překopírovat do GPS do adresáře \Garmin\POI

V GPS pak v menu s vlastními POI (závisí na použitém překladu) najdete menu odpovídající vytvořenému souboru. Zobrazením podrobností o bodu se dostanete k obrázku. Velikost zobrazeného obrázku nejde nijak ovlivnit, je to věc GPS.

Pochopitelně jsou také místa, pro které je vytvořen POI s obrázkem, vidět na mapě. V tom případě ale závisí na měřítku, při kterém máte povoleno zobrazování ikonek v těchto místech na mapě. Implicitní měřítko je 80 metrů a podrobnější. Zapíchnutím špendlíku do ikonky a zobrazením podrobností se opět dostanete k obrázku.

Vizualizační skript

Součástí instalace je vizualizační skript, který v hlavním okně GeoGetu ikonkou indikuje existenci spoileru. Skript musí být nastaven v konfiguraci sloupců na sloupec typu Vlastní a může zobrazovat 3 stavy (viz. 6. sloupec v ukázkovém obrázku):

(prázdno) keš neobsahuje žádný obrázek, který by byl pojmenován tak, že by jej bylo možné považovat za spoiler
?? keš neobsahuje žádné informace o obrázcích, je třeba importovat listing z takového zdroje, který tyto informace poskytuje
keš obsahuje alespoň jeden obrázek, který podle jména může být považován za spoiler

Nastavení vizualizačního skriptu

Aby skript při kontroluje jména obrázků poznal, který z nich lze považovat za spoiler, je mu potřeba říct, jaká slova nebo části slov spoiler indikují. To lze udělat pomocí standardního nástroje pro nastavení skriptu SpoilerGgv. Proměnná SPOILER_PATTREN obsahuje seznam slov oddělená čárkami. Při testování se nebere ohled na velikost písmen ani na diakritiku.

:!: Nastavení této proměnné nesouvisí se stejně pojmenovanou proměnnou exportního skriptu Spoiler, ale je vhodné, aby byly obě proměnné v souladu. V opačném případě může vzniknout nejasnost v tom, proč je nebo není některý obrázek exportován v rozporu s tím, co hlásí vizualizační skript.

Ukázky

Oregon 300 - obrázek je vždy zmenšený, aby se celý vešel na stránku se jménem bodu, to je vlastnost (chybná?) navigací řady Oregon:

Oregon - spoiler na mapě a jeho zobrazení

Dakota 20 - obrázek je ve správné velikosti a lze jim posouvat:

Dakota - spoiler na mapě Dakota - postupné zobrazení spoileru

Zumo 550 - nejen turistické navigace umějí zobrazit fotospoiler:

Zumo - spoiler pracuje nejen na turistické navigaci

Použití funkce Geocaching with Photos:

Nastavení a konfigurace

Popis nastavení a konfigurace je uveden v HTML dokumentaci, která je součástí instalace.

Poznámky, známé problémy

 • na GPS Garmin řady Oregon jsou spoilery zobrazovány vždy tak, aby se celý obrázek zobrazil na první straně “listingu” - bez ohledu na nastavenou velikost po transformaci tedy dojde při jeho zobrazení k dalšímu zmenšení, které není možné žádným způsobem ovlivnit (GPS si dělá co chce). Zajímavé je, že řada Dakota zobrazí spoiler v nastavené velikosti tak, že obrázkem jde posouvat a nedochází k jeho dalšímu zmenšení. Uvedené chování je demonstrováno v ukázkách výše
 • občas někdo hlásí (většinou majitelé GPS Dakota), že v popisu POI v GPS nemá obrázek spoileru zobrazený. Příčina zatím není odhalena, ale zdá se, že je někde problém ve spolupráci s POILoaderem. Často pomůže, když gpx soubor je ve vnořeném adresáři a POILoader zpracovává nadřízený adresář. Občas někomu pomůže přepnutí POILOaderu do manuálního režimu, … V každém případě je obrázek součástí vytvořeného *.poi souboru, ale někdy GPS obrázek prostě nezobrazuje. Diskuse na podobné téma je v tomto vlákně.
 • při stahování dat přes GCLive (API), je nutné stahovat plný listing, protože seznam obrázků v přehledu není
 • vizualizační skript zpomaluje zobrazování seznamu keší. Při krátkém seznamu je to celkem nepatrný rozdíl, ale pokud si pravidelně zobrazujete třeba při startu GeoGetu seznam s několika tisíci body, může zpomalení být třeba 10 sekund nebo i více

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: spoiler-1.3.14.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
spoiler-1.3.14.gip46.5 KiB2015/10/20 00:00
spoiler-1.3.13.gip46.2 KiB2015/09/18 00:00

Seznam změn

1.3.14 (20.10.2015)

 • oprava načítání nastavení pro vymazání pracovních adresářů z konfiguračního souboru

1.3.13 (18.9.2015, staženo 268x)

 • oprava mnoha chyb, které se vloudily do předchozí verze

1.3.12 (10.9.2015, staženo 161x)

 • doplněn vizualizační skript pro indikaci spoileru v seznamu keší
 • doplněn konfigurační formulář, při samostatném spuštění je možné změnit a uložit nestavení
 • možnost ukládat obrázky do *.imc databáze
 • změněn parametr PATTERN na PATTERN_REXREC a PATTERN_SUBSTR
 • (změna uložení info o obrázku z pole do struktury)

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

1.2.2.10 (14.11.2013, staženo 1065x)

 • úprava regulárního výrazu pro GG 2.8

1.2.2.9 (9.5.2012, staženo 1146x)

 • chybné parsování informací, pokud jméno nebo popis obrázku obsahuje uvozovky
 • oprava odkazu na obrázek při generování GPX pro POI

1.2.2.8 (17.4.2012 staženo 339 x)

 • možnost stahovat listing přes GCLive
 • možnost uložit obrázky jako přílohu ke keši do DATADIR\attach\…\Spoilers
 • jména souborů s obrázky již neobsahují GC kód (pro funkci Geocaching with Photos zbytečné)
 • z obrázků vypuštěny všechny EXIF informace, pokud je třeba, jsou přidány souřadnice GPS

1.2.1.7 (25.1.2012 staženo 509 x)

 • možnost ukládat obrázky do adresářové struktury pro funkci Geocaching with Photos

1.1.2.6 (25.9.2011 staženo 546 x)

 • doplněn nedůsledný úklid vytvořených objektů
 • úprava volání GJ pro správné stahování hintu a logu
 • změna rozpoznávání keší, které je třeba importovat znovu (poznává se jen podle přítomnosti TAGu gcimage)
 • odstranění hodnoty 'NoHtml' z možností pro LISTING_IMPORT v Spoiler.config.pas

1.1.1.5 (2011/01/23) (staženo 820 x)

 • oprava zpracování obrázků v jiném formátu než JPG
 • změna zjišťování rozměrů obrázku (již není závislé na jeho formátu)

Předchozí verze

 • podrobný seznam změn je v souboru ChangeLog, který je součástí instalace

1.1.1.4 (2010/10/08)

 • test existence transformovaného obrázku pro GPS je již před stažením originálního obrázku

1.1.1.3 (2010/10/01)

 • první verze automatické instalace
 • oprava transformace spoilerů při požadovaném zachování poměru stran obrázku
 • oprava zpracování přerušení činnosti skriptu
 • úprava pro optimalizaci prázdného seznamu obrázků (TAG s hodnotou X)
 • cachování transformovaných obrázků
user/skript/spoiler.txt · Last modified: 2021/05/02 19:10 by mikrom