GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ownmaintenance

OwnMaintenance

Makro poskytuje informace o údržbě keší a je zamýšleno jako pomůcka pro ty, kteří se starají o více keší. Umožňuje získat přehled o počtu návštěv a poskytuje informace a avízo k jejich údržbě. Kontrola probíhá podle kritérií vlastních každé keši samostatně.

flag-english.jpg Macro creates HTML file with information about maintenance caches and is intended as an aid for those who care more about caches. It allows an overview of the number of visits and provides information and advice for their maintenance.

Autor

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj.

Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:ownmaintenance?download

Diskuze

Diskuze o tomto skriptu je na fóru Geocaching.cz.

Popis

V dalším textu předpokládejme:

 • údržbou se myslí log 'Owner Maintenance' nebo při E=1 také 'Enable Listing'
 • nálezem je myšlen některý z logů 'Found it', 'Webcam Photo Taken' či 'Attended'
 • DNF je myšlen log 'Didn't find it'

Makro vytváří HTML tabulku se seznamem všech udržovaných keší. Ke každé keši vypisuje informace o stavu keše a odhadované době, která zbývá do údržbářské návštěvy vlastníka:

 • keše, které potřebují kontrolu/návštěvu jsou zobrazeny červeně, tučně a mají červeně orámované řádky
 • hodnoty, pro které byla “vyhlášena kontrola” jsou ve hvězdičkách
 • archivované keše jsou červeně a přeškrtnutě
 • disablované keše jsou modře a přeškrtnutě (požadovaná kontrola se nezobrazuje)
 • sloupeček 'Enable Listing' informuje o tom, že po posledním logu 'Enable Listing' není žádný log 'Owner Maintenance'
 • záhlaví tabulky je “klikací”, při kliknutí na záhlaví sloupce bude tabulka seřazena podle příslušného sloupce sestupně/vzestupně

Význam jednotlivých sloupců v tabulce:

 • GC .. Kód keše, je klikací a odkazuje na příslušnou stránku geocaching.com
 • Jméno … jméno keše
 • Nastavené limity … sloupce odpovídají parametrům D, N, F a E v TAGu Maintenance
 • Poslední logy od údržby:
Foundpočet nálezů od údržby
DNFpočet logů a neúspěšném hledání
Need Maint. počet logů 'Need Maintenance'
Enable Listingpříznak logu 'Enable Listing', kterému nenásledoval log 'Owner Maintenance'
 • Statistika
Dnů od údržbypočet dnů, které uplynuly od polední údržby
Délka životapočet dní, které je keška dostupná (odčítají se dny, po které byla keš archivovaná)
Nálezy/životprůměrný počet nálezů keše za jeden den jejího života Nálezy za poslední 30 dnů … počet nálezů za posledních 30 dnů
 • Do údržby zbývá
Dnůpočet dnů podle konfiguračního parametru D
Nálezůpočet nálezů podle konfiguračního parametru F
Odhad (found za 30 dnů)odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů za posledních 30 dnů
Odhad (found od údržby)odhadovaná doba do vyčerpání nálezů (parametr F) - odhad vychází z počtu nálezů od poslední údržby (Poslední 2 položky jsou odpovědí na otázku: Za jak dlouho bude vyčerpán povolený počet nálezů, pokud jejich frekvence bude shodná jako v posledních třiceti dnech resp. jako od poslední údržby)

Ukázka

Ukázkový výstup pro jednu keš, která už dávno měla mít údržbu za sebou :-)

Nastavení a konfigurace

Seznam keší, které mají být zahrnuty do přehledu skript identifikuje podle to, že mají nastaven tag Maintenance. Hodnota tagu pak určuje parametry pro výpočty a odhady další doby údržby. Jedná se vždy o text ve tvaru

<code><parametr>=<hodnota>[;<parametr>=<hodnota>[;...] ]</code>

Možné parametry (od verze 1.1.5 je možné použít přehlednější vícepísmennou alternativu) jsou:

ParametrAlternativaVýznam
DDaypředpokládaný či požadovaný počet dnů mezi kontrolami keše
FFoundmaximální počet logů Found it mezi kontrolami keše
NDNFpočet logů Don't Find, který by měl vyvolat návštěvu vlastníka
EEnablehodnota 1 znamená, že log Enable Listing je považován za shodný s logem typu Owner Maintenance (toto je implicitní hodnota)

Ukázková hodnota TAGu může být na příklad:

F=50; D=40; N=5; E=1
Found=50; Day=40; DNF=5; Enable=1

Poznámky

 • vzhledem ke způsobu výpočtu je více než vhodné, aby všechny keše spravované uživatelem měly v databázi GeoGetu všechny logy
 • autor by měl každou návštěvu a údržbu keše zalogovat odpovídajícím logem Owner Maintenance, Enable Listing a podobně

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: ownmaintenance-1.1.6.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
ownmaintenance-1.1.6.gip13.0 KiB2013/04/10 00:00

Seznam změn

1.1.6 (10.4.2013) (počet stažení: ?)

 • oprava odkazu pod tabulkou
 • oprava překlepu

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

1.1.5 (2010/10/01) (počet stažení: 242)

 • oprava zpracování poslední keše v seznamu
 • konfigurační parametr má vícepísmennou variantu, což je přehlednější

1.1.4 (2010/10/01) (počet stažení: 242)

 • první verze podporující automatickou instalaci
user/skript/ownmaintenance.txt · Last modified: 2019/06/13 20:07 by mikrom