GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:importrw

ImportRW

Importní skript dovolující při importu GPX volitelně přepsat “nepřepisovatelné” waypointy. Je vhodný pro import dat z aplikace a:Drake, kdy umožní i smazat “Original Location” waypointy, které a:Drake vytváří při exportu dat do GPX.

Autor

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:importrw?download

Diskuze

Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách Geocaching.cz, kde byl tento problém projednáván.

Popis

Tento skript může při nesprávném použití způsobit přepis stávajících ručně nastavených waypointů v GeoGetu! Vždy si ověřte, zda je importovaný soubor aktuálnější než stávající data v GeoGetu!
Tento skript může při nesprávném použití způsobit ztrátu waypointů dříve naimportovaných keší v GeoGetu! Vždy si ověřte, zda je nově importovaný soubor aktuálnější než stávající data v GeoGetu a zda je úplný!

Je vhodné před provedením takového přepisu udělat aktuální zálohu databáze!

Tento importní skript byl - kromě jiného - vytvořen jako odezva na neexistující skutečnou synchronizaci mezi GeoGetem a mobilní aplikací a:Drake. Při standardní “synchronizaci” (ve skutečnosti se nejedná o synchronizaci, ale o import keší změněných po určitém datu) prostřednictvím pluginu a:DrakeSync dochází k tomu, že waypointy označené v GeoGetu jako “Nepřepisovat při importu” nejsou přepsány ani v případě, že došlo k jejich změně. V případě, že máme v GeoGetu ručně založené waypointy, u kterých došlo následně v terénu ke změně, pak v praxi dojde k tomu, že nové souřadnice těchto waypointů jsou ignorovány, ať už při importu prostřednictvím a:DrakeSync či jakémkoliv jiném importu. K této situaci může docházet v řadě případů - např. u v GeoGetu připravených waypointů multin, které jsou pak v terénu doplňovány, při úpravě souřadnic finálek v terénu apod.

Importní skript ImportRW provede standardní GeoGetí import, předtím však, v případě že je tato možnost zaškrtnuta, nastaví u všech dotčených waypointů v databázi pole flag na hodnotu 1, čímž umožní jejich přepis. Po dokončení importu vrátí toto pole zpět na hodnotu 0 a opět je tak proti přepisu uzamkne.

Druhou možností je, nechat před importem smazat všechny waypointy příslušné keše s tím, že se kompletně naimportují znovu. Použití je tehdy, když je známo že v databázi je u keší které budou importovány starý balast, který je vhodné odstranit.

Jako další volitelná funkce je do skriptu implementována možnost výmazu waypointů označených “Original Location”, které a:Drake vytváří při exportu keší obsahujících waypoint typu Final Location (více v poznámkách).

Ukázka

Použití skriptu jako alternativy pluginu a:DrakeSync je jednoduché:

 1. V aplikaci a:Drake:
  1. V nastavení vypnout volbu “Preferovat finální souřadnice” (více v poznámkách)
  2. Pomocí filtru si zobrazte keše změněné od data poslední aktualizace (doporučuji vypnout veškeré ostatní volby, aby zde byly skutečně všechny změněné keše)
  3. Kliknutím na ikonku lupy zobrazte seznam změněných keší
  4. Klikněte na menu a exportujte keše do GPX souboru
  5. Vytvořený soubor přeneste do počítače (já sám si jej posílám mailem - je to asi nejpohodlnější cesta)
 2. V GeoGetu:
  1. Spusťte plugin ImportRW
  2. Vyberte přenesený soubor GPX s exportem
  3. Zvolte, zda chcete přepsat “nepřepisovatelné” waypointy, či případně smazat waypointy “Original Location”
  4. Importujte

Poznámky, známé problémy

Považujte skript pouze za dočasné řešení do doby, než někdo vytvoří skutečný synchronizační nástroj mezi a:Drake a GeoGetem.

Skript sám o sobě dělá, to co je zde avizováno. Vždy tedy důkladně kontrolujte, zda importovaný soubor skutečně obsahuje novější data.

Většina mně známých problémů je způsobena obsahem exportního souboru vytvořeného aplikací a:Drake:

 • ve vyfiltrovaném seznamu jsou navíc obsaženy i keše, které byly v a:Drake pouze otevřeny a beze změny uzavřeny. Při importu to však ničemu nevadí, jen je exportovaných keší o něco více.
 • v případě, že v nastavení a:Drake máte zatrženou volbu “Preferovat finální souřadnice” a vytvoříte waypoint typu “Final Location” přepíší se výchozí souřadnice na souřadnice finální a dojde k vytvoření waypointu “Original Location” obsahující souřadnice výchozí. Keš je pak exportována v této podobě. Důrazně proto doporučuji volbu “Preferovat finální souřadnice” před exportem vypnout! Export opraven v poslední verzi a:drake (5.04)

POZOR! Úvodní etapa běhu skriptu - načítání seznamu waypointů - může u delších GPX souborů trvat hodně dlouho. O průběhu této etapy není možno zobrazovat žádnou informaci, protože je tvořena jediným příkazem.

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: importrw-1.1.3.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
importrw-1.1.3.gip4.2 KiB2018/04/04 13:24
importrw-1.1.2.gip4.2 KiB2017/02/14 19:54
importrw-1.1.1.gip3.7 KiB2016/12/02 00:00
importrw-1.0.0.gip3.3 KiB2015/10/07 00:00

Seznam změn

1.0 (2015/10/07)

 • Úvodní verze

1.1 (2016/11/11)

 • Doplněna možnost smazání všech waypointů importovaných keší

1.1.1 (2016/12/02)

 • Doplněn informační text do stavového okna

1.1.2 (2017/02/14)

 • Doplněn orientační odhad doby potřebné pro běh skriptu

1.1.3 (2018/04/04)

 • Oprava kontroly a přepisu flagu (nepřepisovat) - nyní se kontroluje a mění jen poslední bit. Dřívější verze nepřepsaly WP, které měly jinou hodnotu (např. navíc měly příznak “navštíveno”)
user/skript/importrw.txt · Last modified: 2021/05/02 19:24 by mikrom