GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggstatlib

GgStatLib

Knihovna obsahuje funkce, pomocí kterých je možné z pluginů pro GeoGet získat hodnoty a nastavení používané v Template souboru programu GgStat. Takto získané hodnoty mohou být použity v pluginu pro doplnění statistik o tabulky, grafy či seznamy, které GgStat vytvářet neumí.

Autor

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj.

Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:ggstatlib?download

Uživatelská dokumentace

Tato část textu je určena především pro uživatele GeoGetu. Respektive pro uživatele těch skriptů GeoGetu, které využívají funkcí knihovny GgStatLib. Odstavce jsou však povinnou četbou i pro programátory skriptů.

Protože se jedná o knihovnu, není možné ji použít samostatně. Jako každá jiná knihovna i tato slouží programátorům (v tomto případě programátorům skriptů pro GeoGet) k tomu, aby zjednodušila jejich práci. Programátor začleněním knihovny do svého skriptu použije její funkce a tím si usnadní práci se psaním a laděním části kódu se stejnou funkčností.

Programátorská dokumentace

Veřejné funkce knihovny

Použití knihovny spočívá ve volání některé z knihovních funkcí.

GgStatGetCommand(templatePathname, command:string; position:integer; var sCmd:string):boolean;
  • získá požadovaný příkaz (jen hodnotu bez klíčového slova), position udává pořadí příkazu v Template. Pokud position převyšuje počet těchto příkazů v souboru, je vrácen poslední
GgStatGetColors(templatePathname, command:string; position:integer; var aColors:TypeGgStatColors):boolean;
  • naplní strukturu aColors barvami podle nastavení v Template souboru, position udává pořadí příkazu v COLORS. Pokud position převyšuje počet příkazů COLORS v souboru, je použit poslední z nich

Struktura TypeGgStatColors je vlastně pole. Pro snadnější přístup k prvkům pole jsou definovány konstanty:

GGSTAT_COLORS=14;  //počet položek v poli
GGSTAT_COLOR_BG=0;
GGSTAT_COLOR_TEXT=1;
GGSTAT_COLOR_BG_TITLE=2;
GGSTAT_COLOR_TEXT_TITLE=3;
GGSTAT_COLOR_BG_HEADER=4;
GGSTAT_COLOR_TEXT_HEADER=5;
GGSTAT_COLOR_BG_TABLE=6;
GGSTAT_COLOR_TEXT_TABLE=7;
GGSTAT_COLOR_BG_VALUE=8;
GGSTAT_COLOR_TEXT_VALUE=9;
GGSTAT_COLOR_TEXT_MAX=10;
GGSTAT_COLOR_TEXT_AVG=11;
GGSTAT_COLOR_TEXT_MIN=12;
GGSTAT_COLOR_TEXT_MISC=13;

Knihovna jako Include nebo Unit

Knihovna je připravena ve dvou verzích. Je možné prostě includovat soubor

{$include GgStat.lib.pas}

nebo je možné knihovnu použít jako unit příkazem

uses GgStatUnit;

na prvním řádku klientského skriptu.

Výhodou unit je bezproblémová práce s formuláři, je tedy doporučeno používat tuto cestu.

Nastavení a konfigurace

Knihovna neobsahuje žádné konfigurační parametry, které by měly být uživatelsky přístupné.

Seznam skriptů, které používají tuto knihovnu

Pokud jste narazili na skript, který knihovnu používá, ale není zde uveden, kontaktujte, prosím, autory.

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: ggstatlib-1.0.0.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
ggstatlib-1.0.0.gip2.0 KiB2012/07/31 00:00

Seznam změn

1.1.1.1 (2011/05/17)

  • úvodní veřejná verze knihovny
user/skript/ggstatlib.txt · Last modified: 2014/02/17 00:00 (external edit)