GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:easyinstall

Easy Install

Plugin je nástrojem pro snadnou instalaci doplňků bezprostředně po instalaci GeoGetu. Kromě vlastní instalace plugin provádí i některá nastavení tak, aby uživatel-nováček měl GeoGet připraven pro použití podle toho, jak si naklikal, k čemu bude GeoGet používat.

Ačkoli je plugin zamýšlen jako náhrada instalačního balíčku GASP, je použitelný prakticky kdykoli, nejen při úvodní instalaci. Již instalované pluginy, elementy či jiné prvky indikuje malou ikonkou diskety a o jejich novou instalaci se nepokouší, aby nedošlo k přepsání již dříve nastavených hodnot.

flag-english.jpg Plugin to easily install third party plugins immediately after GeoGet installation. The user selects desired plugins and Easy Install installs all the necessary files and guides user through basic configuration.

Autor

Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate můžete přispět na jeho vývoj.

Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi email a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:easyinstall?download

Popis

Kdysi jeden aktivní uživatel vytvořil instalační balíček GASP, který měl za úkol usnadnit začínajícím uživatelům GeoGetu nastavení a instalaci pluginů potřebných pro zprovoznění statistik. To byl vskutku užitečný počin, ale jak šel čas, GeoGet byl doplněn o řadu funkcí a postupem času byla ona instalace-neinstalace GASPu spíš na škodu než k užitku.

Když už to přerostlo mou míru tolerance, dohodli jsme se s Medwynem a HaLuMou na tom, co bychom si představovali od automatické instalace pluginů a zde je výsledek.

Standardní instalace GeoGetu (Průvodce nastavením) je ukončena dotazem na automatickou instalaci pluginů. Pokud toto uživatel odsouhlasí, GeoGet stáhne, nainstaluje a spustí tento plugin a pak už má uživatel volné pole působnosti.

Předpokládá se, že si vybere jeden nebo více typických úloh, ke kterým bude GeoGet používat. Pokud je znalejší nebo dostatečně odvážný, může podrobnějším nastavením doplnit instalaci o další součásti a nastavení a pak jen klikne na příslušné tlačítko a kouká jak při kafíčku vše pracuje za něj.

Plugin zvládá následující:

 • jazykové mutace; zatím jen čeština a angličtina, ale když se najde překladatel, není problém s jinými jazyky
 • uživatelský a expertní režim
 • rozděluje pluginy instalované s programem GeoGet do skupin, aby byly rozumně organizované v menu Pluginy
 • instaluje standardní gip pluginy dostupné na webu programu GeoGet
 • instaluje externí aplikace (stáhne z webu a spustí instalaci, např. POILoader)
 • rozeznává již nainstalované bloky (indikuje je malou ikonkou s disketkou a jejich instalaci přeskočí)
 • nastavuje přístupové informace pro geocaching.com a geocaching.cz
 • provádí rozmanité čachry s nastavením, např. změnu různých nastavení v různých souborech config.pas
 • vše je klikací, ručně se nepíše nic (téměř :))
 • v nastavení cest je možné používat proměnné
 • nastavení instalačních procedur je obsahem INI souboru a pro přidání instalovaného bloku (například když se objeví nový užitečný plugin) není třeba zasahovat do vlastního pluginu

Ukázka

Hlavní okno pluginu Hlavní okno pluginu ukazuje ve stromové struktuře bloky, jejich vztah, požadavek na instalaci a příznak toho, zda je již blok nainstalován.

Požadavek na instalaci je třístavový: neinstalovat, instalovat vše, instalovat jen některý z vnořených bloků.

Vpravo vedle seznamu je podrobnější popis aktuálního bloku. Součástí popisu je i slovní vyjádření o stavu či požadavku na instalaci.

Spodní levá tlačítka slouží k úplnému rozbalení nebo zabalení stromu bloků. To umožní jediným tlačítkem získat přehled o všech blocích a není nutné postupné rozbalování do kdo ví kolikáté úrovně.

Expertní režim se od Uživatelského režimu liší zobrazenými bloky. V expertním zobrazení je k dispozici podrobné nastavení, v uživatelském režimu je možné vybírat jen z typických uživatelských bloků podle použití GeoGetu. Demonstrační obrázek je z expertního režimu.

Instalace

Za normálních podmínek by uživatel vůbec neměl mít potřebu instalovat tento plugin. Jeho instalaci automaticky po instalaci GeoGetu spouští Průvodce nastavením na svém konci. Ale pokud uživatel jeho instalaci potlačí, přichází ke slovu klasická instalace poklepáním na ikonu automatické instalace v úvodní části této stránky.

Jsou i jiné možnosti instalace, ale vzhledem k cílové skupině uživatelů, kterým je tento plugin určen, je pominu.

Nastavení a konfigurace - INI soubor

Nastavení pluginu je kompletně v souboru EasyInstall.ini a velmi doporučuji si jeho vnitřností nevšímat. Pokud by snad nějaký šťoura měl zájem, tak abych ukojil jeho potřeby, sepsal jsem následující podrobnosti. Asi to bude pro někoho obtížněji stravitelné, ale opravdu to k použití pluginu nepotřebujete znát, tak to klidně přeskočte. Konec konců manuály jsou od toho, aby se nečetly, ne?

INI soubor je rozdělen na sekce a každá z nich značí jeden blok zobrazený (nebo také ne) v hlavním seznamu pluginu. Blokem se rozumí část stromu v pluginem (ne)zobrazeném seznamu, samostatně instalovaný plugin nebo aplikace a nebo samostatná část pro realizaci nějakého nastavení. A protože pojem blok je obecnější než plugin, budu nadále tento výraz používat s tím, že pluginem vždy bude myšlen jen Easy Install.

Plugin je běžně spouštěn ve standardním režimu, kdy uživatel vybírá jen mezi celými typickými bloky. Expertní režim naproti tomu zobrazuje podrobnosti o všech blocích a umožňuje instalovat jen některé z jejich částí. Protože je to vcelku ošemetná záležitost, je tento režim implicitně zakázán a k jeho povolení je nutná úprava INI souboru.

V blocích jsou k dispozici následující položky:

Organizace zobrazeného stromu

Level=X
 • Hodnota X informuje plugin o úrovni zanoření bloku ve zobrazeném stromu. Abych byl přesný, tak smysl má jen hodnota 1 (blok je zařazen do nejvyšší úrovně), ostatní nejsou potřeba a plugin si je dopočítá sám. Dokonce jeden blok může být ve stromu na několika místech a pokaždé v různé úrovni zanoření. Hodnota -1 znamená, že blok nebude zařazen do stromu, pokud nebude vnořen do nějaké větve (používá se u bloků, které slouží jen k poinstalačnímu zpracování během ladění). Ačkoli tedy ostatní hodnoty nejsou potřeba, pro člověka (mě) zjednodušují údržbu souboru - snadno vidím počátek větve stromu (Level=1) a konec (Level=0). Všechny ostatní hodnoty jsou někde uvnitř větví.
Name_XX=text
 • XX je dvoupísmenný kód jazyka (z plného kódu, který je tvořen kódem státu a jazyka, nechávám pro přehlednost jen první 2 znaky)
 • text je text, který se objeví na místě bloku ve zobrazeném seznamu
Desc_=HTML text
 • XX je dvoupísmenný kód jazyka (z plného kódu, který je tvořen kódem státu a jazyka, nechávám pro přehlednost jen první 2 znaky)
 • HTML text je podrobnější popis bloku, který se objeví po kliknutí na příslušný řádek seznamu
Items=Blok|Blok|Blok...|Blok
 • položka obsahuje seznam podřízených bloků; oddělovačem je svislítko
Flags=Příznak|Příznak...|Příznak
 • položka obsahuje seznam příznaků a může nabývat hodnot:
  • Hidden … blok nebude zobrazen
  • ReadOnly … bez možnosti přístupu k podřízeným blokům
  • Separator … blok je zobrazen jako oddělovač
  • ExpertOnly … položka zobrazená jen v expertním režimu
  • EasyOnly … položka zobrazena jen v základním režimu
 • existují ještě položky se speciálním významem, které jsou použity jen v sekci EISettings:
  • ButExpert … bude zobrazeno tlačítko pro přepínání mezi základním a expertním režimem
  • ButSaveTree … bude zobrazeno tlačítko pro uložení stromu pluginů do souboru - využito pro ladění
  • StartExpert … definuje počáteční režim

Instalace a poinstalační zpracování

TestInstall=Typ|Info
 • položka obsahuje popis testu, kterým se zjišťuje, zda už je plugin nainstalován (de facto se nemusí jednat o instalaci pluginu, vlastně se vůbec nemusí jednat o žádnou instalaci :), ale třeba jen o úpravu konfigurace)
 • Typ obsahuje způsob
  • File … test existence souboru
  • RegistryKey … test existence klíče v systémovém registru
  • IsRowRegex … test pomocí regulárního výrazu, za svislítkem následuje regulární výraz, jméno souboru je v položce File, viz níže)
 • Info obsahuje doplňující informace pro testování (regulární výraz, klíč do systémového registru)
PostInstallCmd=Příkaz|Příkaz|...|Příkaz
 • obsahuje seznam příkazů, které se mají vykonat po instalaci pluginů. Obvykle se jedná o nějaká nastavení a podobně. Zpracovatelné příkazy jsou:
  • DownloadUnzipMoveFile … stáhne soubor ze zadaného URL, rozzipuje jej a přesune
   • Values obsahuje URL|zdroj_1:cil_1;zdroj_2:cil_2….
   • zdrojový soubor je relativně vůči adresáři EasyInstall
   • cílový soubor může používat proměnné
   • pokud cílový soubor chybí, bude zdrojový vymazán
  • DownloadExecExe … stáhne soubor a spustí jej, Values obsahuje URL souboru (slouží například pro instalaci samostatných programů, třeba POILoader)
  • MakeDB … vytvoří novou databázi, její jméno je ve Values
  • PluginGroup … přiřadí pluginy do skupin (podle bloku GG_Groups)
  • PluginToolbar … zařadí plugin na toolbar, cesta a jméno pluginu je ve Values
  • CopyFile … zkopíruje soubor, Values obsahuje zdrojová_cesta\soubor;cílová_cesta\soubor (obě hodnoty mohou obsahovat i proměnné)
  • EditRow … vyhledá v souboru řádek a upraví jej; soubor je ve File, Values obsahuje regulární výraz pro vyhledání řádku; regulární výraz pro vyhledání náhrady; masku pro náhradu (mohou obsahovat proměnné) (slouží například k povolení zapoznámkovaného příkazu v Template souboru pro generování statistiky, může doplnit ID uživatele, …)
  • InsertRow … vyhledá v souboru řádek a za něj vloží další; soubor je ve File, Values obsahuje regulární výraz pro vyhledání řádku; text vkládaného řádku (mohou obsahovat i proměnné) (slouží například k úpravě Template souboru pro generování statistiky)
  • GetCzId … pokusí se načíst ID uživatele na geocaching.cz (přihlašovací údaje načítá ze souboru geocaching-cz.config.pas). Zjištěnou hodnotu si uloží pro budoucí náhradu proměnné %CZID%
  • SkipFile … jen přeskočí jednu hodnotu v položce File. To je užitečné, pokud je jedna hodnota v položce použita pro TestInstall
File=cesta a jméno souboru
 • obsahuje cestu a jméno souboru pro některé (po)instalační kroky (např. test instalace pomocí regulárního výrazu, začlenění nového bloku statistiky do šablony pro generování statistiky, …)
Values=Hodnota[;Hodnota;...Hodnota]|...|Hodnota
 • položka obsahuje různě využívané hodnoty podle příslušného příkazu v PostInstallCmd. Jednotlivé hodnoty jsou od sebe odděleny svislítkem pro každý příkaz. Pokud jeden příkaz používá více hodnot, jsou hodnoty pro jeden příkaz od sebe odděleny středníkem

Zvláštní bloky

V INI souboru existují sekce, které nejsou přímo instalovatelným blokem, ale mají zvláštní význam.

EISettings
 • blok obsahuje některá úvodní nastavení pluginu
Organize Plugins
 • obsahuje seznam pluginů, kterým budou vždy při instalaci zařazeny do nějaké skupiny pluginů (Správce doplňků). Pokud bude jméno této sekce změněno, nedojde k zařazení žádného pluginu do žádné skupiny
GG_Groups
 • obsahuje seznam skupin, do kterých mohou být ve správci doplňků pluginy zařazeny. Položka Name_XX obsahuje vždy číslo;jméno|číslo;jméno|…|číslo;jméno pro příslušný jazyk. Pokud bude jméno sekce změněno, nedojde k zařazení žádného pluginu do žádné skupiny
LoginGeocaching.com
 • jméno tohoto bloku je testováno v pluginu, aby si plugin, při požadavku na jeho instalaci, mohl vyžádat přihlašovací údaje. Pokud bude jméno bloku změněno, plugin se na přihlašovací údaje neoptá a uživatel je bude muset nastavit sám
LoginGeocaching.cz
 • jméno tohoto bloku je testováno v pluginu, aby si plugin, při požadavku na jeho instalaci, mohl vyžádat přihlašovací údaje. Pokud bude jméno bloku změněno, plugin se na přihlašovací údaje neoptá a uživatel je bude muset nastavit sám

Možné proměnné

 • %DATADIR% datová adresář GeoGetu
 • %SCRIPTDIR% adresář GeoGetu se scripty
 • %CZID% ID uživatele na geocaching.cz
 • %CRLF% nahradí proměnnou znaky pro zalomení řádku (umožňuje to vložit více řádků najednou)
 • také je možné použít všechny systémové proměnné prostředí (%APPDIR%, %WINDIR%, %USER%, …)

Poznámky, známé problémy

 • je tendence instalovat některé pluginy vícekrát (např. GJ, GgStat). To je způsobeno tím, že EI vytvoří meta.ini se závislostmi, kam uvede všechny balíčky k instalaci. GeoGet bere jeden balíček po druhém a instaluje jej včetně všech závislostí. Pokud se pak má instalovat plugin, který již byl nainstalován z důvodu závislosti, GeoGet jej instaluje znovu aniž by před stažením kontroloval, zda již nebyl nainstalován. Není možné, aby to řešil EI, protože závislosti se mohou v budoucnu měnit a pořadí instalovaných pluginů nelze předepsat, k tomu slouží závislosti. Když EI bude pracovat v silent režimu, nebude vícenásobná instalace sice patrná, ale dobře to nebude stále.

Zbývá doplnit

 • ?? po instalaci zobrazit seznam klikacích odkazů na dokumentaci k instalovaným pluginům ??

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: easyinstall-0.2.15.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
easyinstall-0.2.15.gip29.9 KiB2017/10/27 09:20
easyinstall-0.2.14.gip29.8 KiB2017/10/08 12:36
easyinstall-0.2.13.gip29.5 KiB2017/10/06 10:04

Seznam změn

0.2.15 (8.10.2017)

 • doplněno vytvoření sloupce pro plugin Condition

0.2.14 (8.10.2017), staženo 450 x

 • oprava vytvoření nového sloupce při instalaci vizualizačních pluginů

0.2.13 (6.10.2017), staženo 114 x

 • úprava pro GeoGet verze 2.9
 • změny vynucené vývojem GeoGetu, pluginů a webu geocaching.com

:!: Zobrazit změny ve starších verzích

Skrýt změny ve starších verzích

0.0.11 (10.11.2013), staženo 9568 x

 • úprava pro GeoGet verze 2.8

0.0.10 (14.4.2012) Release Candidate

 • fix: download Template_IconList, Template_IconListColor (stahování Template_IconList, Template_IconListColor)
 • fix: nod 'Maintenance of geocaches' cannot open (nelze rozbalit uzel 'Správa keší)
 • change: unzip files via 7az.exe with parameter -y (rozbalení souborů pomocí 7az.exe s parametrem -y)

0.0.9 (26.8.2011) Release Candidate

 • oprava zobrazení některých bloků v Expert módu
 • doplněna angličtina
 • drobné opravy chyb

0.0.7 beta (2.7.2011)

 • expertní / standardní režim
 • změny v instalaci některých bloků a postinstalačním zpracování
 • drobné opravy chyb

Počet stažení různých verzí

 • 0.0.6 beta - 16
user/skript/easyinstall.txt · Last modified: 2021/12/11 15:35 by mikrom