GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:distance

distance

Plugin počítající vzdálenost mezi kešemi odlovenými v jednom dnu. Data jsou použita v šabloně pro GgsExpr, která doplní tabulku zajímavých čístel o 3 nejdelší vypočítané vzdálenosti.

Autor

Automatická instalace

Nainstalovat do GeoGetu
Instalaci doplňku spustíte kliknutím na tlačítko vlevo. Následně budete v prostředí GeoGetu provedeni instalačním procesem. Pro zajištění této funkce je třeba mít na počítači již nainstalovaný a spuštěný program GeoGet .
Kliknuli jste na tlačítko a nic se nestalo? Máte opravdu spuštěný GeoGet ? Je to potřeba! Nebo možná máte zastaralý webový prohlížeč. Nevadí, instalaci doplňku můžete jednoduše vyvolat i prostým zkopírováním (označit text → klik pravým tlačítkem → kopírovat) následujícího odkazu do schránky: https://www.geoget.cz/doku.php/user:skript:distance?download

Diskuze

  • Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách Geocaching.cz.

Popis

Plugin počítá vzdálenost mezi kešemi v jednom dnu. Vypočtené hodnoty slouží pro pozdější použití v tabulce zajímavých čísel ve statistikách.

Vzdálenost se vypočítá pro všechny keše, u kterých je uveden čas odlovu. Následně se ke každé zpracované keši uloží vypočtená vzdálenost (v desítkách metrů) a počet odlovů v daném dnu. Keše ve dnech s jediným odlovem nejsou zpracovány.

Ukázka:
Ukázka tabulky zajímavých čísel

Instalace

Pro pohodlnou práci s pluginem doporučujeme použít combine.

Pro přidání hodnot do tabulky zajímavých čisel přidejte soubor Template_maxDistanceSomeNumbers.cfg do šablony s definicí statistik (za příkaz START)

INCLUDE_TEMPLATE .\script\distance\Template_maxDistanceSomeNumbers.cfg

Nastavení a konfigurace

  • Ve správci pluginů je možné nastavit pracovní adresář, názvy tagů, zda se má vzdálenost počítat z počátečních anebo finálních souřadnic a definovat ignore list keší, které se namají zpracovávat.
    Název tagu je v konfiguraci pluginu, i v souboru se šablonou. Pokud je změněn, musí se změnit na obou místech!

Poznámky, známé problémy

  • Pro změnu pořadí záznamů v tabulce zajímavých čísel lze použít příkaz:
NUMBERSTABLE General Top Centroid Median Distance NumbersMaxDistInOneDay Logs Age Direction Elevation
SomeNumbers Zajímavá čísla
  • Plugin nezpracovává keše, které mají uvedý čas odlovu 0:00 (taková keš je brána jako keš bez uvedeného času). Pokud je však uveden shodný čas u několika keší, není možné jednoznačně určit pořadí keší a výsledky po kazdém spuštění pluginu se mohou lišit.

TODO

  • Přidat počítání výletů
  • Přidat zobrazení výletů na mapě

Stažení

Stáhnout aktuální verzi: distance-0.1.gip

Seznam dostupných verzí

FilenameFilesizeLast modified
distance-0.1.gip4.7 KiB2013/01/06 00:00

Seznam změn

0.1 (2013/01/06)

user/skript/distance.txt · Last modified: 2014/02/09 00:00 (external edit)