GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:prani

Přání uživatelů

Zbožná přání na doplnění programu

Tady by měla být databáze nápadů, co komu v programu schází

 • Možnost ovládat tlačítka dialogů z klávesnice stiskem příslušné klávesy, tedy ne jen myší. Především u dialogu na konci importu.
 • Úvodní seznam v abecedním offline indexu udělat tak, aby se vešel celý najednou na displej PDA - tedy bez názvů první a poslední keše začínající daným písmenem, jen ta písmena. Listování dlouhým seznamem, jen abych se dostal na správné písmenko a mohl na něj kliknout je ztráta času.
 • Při generování abecedního offline indexu keší udělat jemnější třídění - tedy nejprve volbu prvního písmene, po kliknutí na něj zvolit druhé písmeno. (Například keší začínající na “ko” (všechny kostely) nebo na “ka” (všechny kaple) je tolik, že je na malém displeji PDA velmi zdlouhavé projet stránkou na keš začínající například na “kr”.) Ne každý má v PDA celé Česko nebo i víc států, proto by tato možnost mohla být volitelná.
 • Možnost nastavit si v seznamu keší velikost a “tučnost/italiku” písma pro každý sloupeček jednotlivě
 • Možnost vytvořit jako attachment i XLS soubor, pokud by to šlo. (Nechápu jak je to myšleno - xls přece jde bez problémů přidat jako přílohu)
 • V dialogu pro tvorbu nového sloupce dodat ještě parametr “ToolTip” který by se pak zobrazoval po najetí na hlavičku daného sloupce - zpřehlední to popisy úzkých sloupečku Např: Nadpis: “Vs” a k tomu ToolTip: “Významné stromy”.
 • Waymarking: Při editaci bodu schovat pro waymarky hodnoty, které nejsou u waymarku používané (D/T. možná ještě něco…)
 • Waymarking: V kontextovém menu je u waymarku celá sekce aktualizace keše nepřístupná, nešlo by jí nahradit za ekvivalenty pro waymarky a nebo alespoň schovat?

Splněná přání

 • Waymarking: Přidat do nové verze GeoGetu seznam sloupců pro waymarky (přednastavený seznam není pro waymarky vhodný)
 • Nastavení vlastních barev a prezentace jednotlivých keší nebo aspoň možnost volby barevného schématu jednoduchý (disabled, archived, found, ostatní barvou textu, italic, bold) a podbarvení řádků střídavě jednou barvou..
 • Hledání v listingu keší v seznamu
 • Výběry: při načtení nezobrazené keše do výběru. (Toto již jde za pomoci vyhledávaní. Pokud vyhledaná cache není ve vyberu, automaticky se tam přidá. Geby.)
 • Map preview - pro cache mimo ČR by by se mohla do listingu vložit Google mapa, která se od nedávna zobrazuje i v listingu na gc.com (GG2 již ma v sobě - Yahoomaps, volitelné Googlemaps. Geby.)
 • Zobrazování souřadnic WP v zobrazených sloupcích. (vyřešeno v GG2 Geby.)
 • Stažení vybraného bookmarku uživatele a jeho zobrazení v GG (Poslední verze GeoJarry umí stáhnout bookmark v podobě textového souboru se seznamem WP. tento soubor stačí přejmenovat na příponu GGT a vložit do datového adresáře GeoGetu a přímo otevřít jako sadu keší. Geby.)
 • Po importu, pokud jsou importovány nové keše, volbu zobrazení Nové keše (Splněno od verze 2.1.4 Geby.)
 • Volba Reference → Create reference point s možností zadat vlastní název a souřadnice bodu. Sice je možné již dnes přidat nějakou kešku jako referenci a potom editovat, ale bylo by mnohem lepší (logičtější, uživatelsky příjemnější) mít také možnost otevřít prázdný formulář a novy referenční bod tak vytvořit přímo.
 • V nastavení filtrů, vyhledávání atd. uvádět všechny existující druhy keší, ne jen event a ostatní.
 • Třídění a výběry podle obtížnosti keše, včetně zobrazování obtížnosti na 1/2 bodu, jako GC.COM
 • Možnost zobrazit si v seznamu keší (i v listingu) atributy ne jako text, ale jako ikony/obrázky podobné, jako jsou na geocaching.com, jen náležitě menší, aby zbytečně nezvětšovaly výšku řádku
 • Možnost zobrazit si v seznamu keší místo jmen států jejich zkratky (Germany → D, Poland → PL a podobně). Totéž pro jména krajů a okresů.
 • Velmi bych uvítal export jednoho GPX souboru pro Garmin, kde by v poli “name” nebylo číslo keše “GCxxxxx”, ale její plný název (description). Po načtení do Garmin mobile XT by se pak nezobrazoval nepřehledný seznam položek GCxxxxx, ale standardní použitelné názvy keší. Takto použitelně má pole “name” naplněn např. export z pluginu POIGarmin, ten ale vygeneruje více GPX souborů. Řešením by tedy byla i volba v exportu POIGarmin na generování jednoho GPX souboru, nebo nový GPX formát do standardního menu Soubor/Export/Export. (Vyřešeno přes email. Medwyn_cz)
 • Wherigo cache - GeoGet by mohl při importu listingu stáhnout příslušnou cartridge (to snad není proti pravidlům GS) a uložit si ji jako přílohu cache (ošetřit různé cartridge podle oregon/ppc) (Tohle nelze implementovat do jádra GeoGetu. Vyžadovalo by to přihlášení na WIG server. GeoJarry to nicméně už umí.
 • Tisk seznamu vybraných keší s poznámkami a WP, podobně jako Skrýšotlač. Viz. stávající export do HTML.
 • Úprava šablony exportního makra - přidaní další funkce typu “flags”, kterou by šlo určit, zda exportní makro vrací JEDEN či CELOU SADU souboru. Podle toho by se objevil dialog na vyber JEDNOHO souboru pro uloženi, či CELE SLOŽKY pro uloženi výsledné množiny souboru. Implementace teto nové funkce by se neměla dotknout již existujících maker. exportní skript si může říct, ze se nemá vyvolat standardní dialog, a ošetřit si veškeré dialogy ve vlastni režii.
 • Možnost nastavit si default řazení po načtení filtru nebo si aspoň pamatovat poslední řazení u každého filtru. Řazení není vlastnost filtru, ale sady sloupců. Tam si lze výchozí řazení uložit.
 • Možnost nastavení zobrazení sloupců přiřadit k filtrům. k databázi lze přiřadit výchozí filtr i výchozí sadu sloupců.
 • Práce s bookmarky přes API - načíst, editovat, uložit, přidat. vše, co API umožnilo, je již implementováno.
 • Vymazání názvu seznamu a tím ukončení práce s aktuálně otevřeným seznamem verze 2.7.4 toto přinese.
user/prani.txt · Last modified: 2020/10/28 11:06 by mikrom