GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:stare_waypointy

Staré waypointy a jejich mazání

Při aktualizaci keší se aktualizují i všechny waypointy, které jsou autorem u keše definovány. GeoGet sám od sebe však žádné waypointy mazat nemůže, protože každý typ importu obsahuje jiná data a GeoGet nemůže zaručit, že waypoint nepochází z jiného typu importu. Například originální Pocket query obsahuje 2 samostatné soubory - jeden obsahuje pouze keše, druhý obsahuje jen waypointy. Řekněme, že by GeoGet mazal waypointy, které v importovaných datech nejsou. Pak při importu PQ souboru s kešemi vymaže všechny waypointy. To určitě není žádoucí stav.

Proto GeoGet v žádném případě při importu dat waypointy nemaže.

Co se stane, když autor keše waypoint smaže? Bod v databázi zůstane. Jelikož už není platný a užitečný je tento stav matoucí a v terénu může uživatele zavést na nežádoucí místo.

Poznámka: Pokud bude importován jen soubor s waypointy, může dojít k situaci, kdy bude v databázi waypoint be keše, ke které patří. To určitě také není žádoucí stav, ale jelikož není snadné si takový waypoint zobrayit, není to pro uživatele nijak zavádějící.

Mazání starých waypointů

Z výše popsaného důvodu je užitečné občas databázi od starých waypointů vyčistit. K tomu slouží v menu Databáze - Databázové nástroje tlačítko Smazat stare waypointy. Aby však funkce dělala to, co se od ní čeká, je nezbytné:

  • aktualizovat keše určité oblasti
  • funkci aplikovat jen na tuto oblast (stát, území - kraj)

Funkce kontroluje datum aktualizace importovaných waypointů a ty, které jsou starší než zadané datum smaže. Funkce si nevšímá uživatelem vytvořených (ručně zadaných) waypointů. Rovněž si nevšímá waypointů u archivovaných keší.

Funkce nikdy nemaže žádný Final Waypoint - bez ohledu na to, zda je importovaný nebo ručně zadaný. Starý a případně neplatný finálový bod tedy v databázi zůstává, pokud nedojde k jeho ručnímu smazání.

user/navody/stare_waypointy.txt · Last modified: 2020/10/28 11:06 by mikrom