GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:hodnoceni_kesi

Hodnocení kvality keší

Přibližně od počátku roku 2014 již server geocaching.cz nepodporuje hodnocení keší, takže byly i související pluginy z GeoGetu odstraněny.

GeoGet2 obsahuje sadu maker, která umožňují kačerům hodnotit kvalitu keší. Hodnocení je realizováno přes služby běžící na serveru Geocaching.cz.

Pro fungování těchto služeb je nutné v menu Pluginy → Správce pluginů → Konfigurace pluginů nastavit pro geocaching-cz své přihlašovací údaje na server geocaching.cz.

Hodnocení probíhá v několika krocích:

  • Oznámkování nalezených keší
  • Odeslání známek na server
  • Stažení hodnocení

Tyto činnosti lze provádět v libovolném pořadí, pochopitelně odeslání známek dává smysl až po jejich zapsání. Vše je realizováno pomocí maker, která jsou součástí instalace GeoGetu.

Známky i stažené hodnocení se ukládají jako hodnoty do tagů:

  • Znamka - vlastní udělená známka
  • Hodnoceni - kvalita keše v %
  • Hodnoceni-Pocet - počet, kolik lidí keš ohodnotilo

Informace o tom, kdo jak hodnotil se nikde nezveřejňuje.

Hodnocení lze zadat i bez použití GeoGetu přímo na webu http://www.geocaching.cz/hodnoceni.php. Tamtéž je možné nalézt i popis API pro implementaci hodnocení do jiných programů.

Oznámkování nalezených keší

Ikona žluté hvězdičky se zelenou fajfkou.

Detail keše (listing)

  • Oznámkuj kvalitu - Oznámkuje právě otevřenou keš.

Seznam keší (ikony v menu Plugin, příp. na toolbaru)

  • Geocaching.cz postupně oznámkuj kvalitu - prochází celý seznam a pro každou keš si vyžádá hodnocení
  • Geocaching.cz oznámkuj kvalitu - všem označeným keším přiřadí jednu známku

Odeslání známek

Ikona žluté hvězdičky s modrou šipkou zdola nahoru.

Odešle známky na server Geocaching.cz. Dojde ke kompletnímu nahrazení dat poslaných přihlášeným kačerem, lze tedy svoje známky změnit, ale nelze jednu keš hodnotit víckrát.

1.1.2011 byl změněn systém nahrávání nálezů tak, že není nutno posílat vždy všechny známky, ale pouze změny. GeoGet od verze 2.5.6 přináší upravené skripty pro tuto funkci. Nestane se tak, že by se vlivem vypršení časového limitu serveru nenahrály všechny známky.

Stažení hodnocení

Ikona žluté hvězdičky s modrou šipkou shora dolů.

Stáhne hodnocení všech keší na serveru www.geocaching.cz a otaguje keše v databázi.

Další využití

Statusbary hodnocení např. pro vložení do listingu:

http://www.geocaching.cz/hodnoceni-<WP keše>.png
http://www.geocaching.cz/hodnoceni2-<WP keše>.png

Pro uživatele FireFoxu a GreaseMonkey je k dispozici skript, který přidá statusbar hodnocení pod kód waypointu v listingu.

user/navody/hodnoceni_kesi.txt · Last modified: 2020/10/28 11:14 by mikrom