GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:bez_uzivatelskym_dat_na_gccom

Proč nepoužívat uživatelská data na geocaching.com

Napřed si ujasníme, co považujeme za uživatelská data na webu https://geocaching.com:

 • uživatelem zapsanou poznámku
 • uživatelem změněné souřadnice - v řeči API (GC.Live) je to nazýváno UserWaypoint
 • v říjnu 2017 přibylo interní ověřovátko vypočtených souřadnic, které po úspěšném ověření automaticky mění souřadnice keše jako by to byly v předchozím bodu zmíněně uživatelem změněné souřadnice

Před pár lety se Groundspeak rozhodl umožnit uživateli zapsat si ke keši svou poznámku a případně upravit souřadnice keše na vypočtené. Bezpochyby to byl dobrý nápad, ale jak bývá zvykem, nebyl pořádně rozmyšlen a realizován byl tak napůl. Proto

v současné době nedoporučujeme uživatelům GeoGetu tato uživatelská data na webu https://geocaching.com používat.

Pojďme se na to podívat podrobněji.

Výhody uživatelských dat

 • nespornou výhodou, ale asi jedinou je, že informace jsou uložené na webu a kdykoli a (téměř!) čímkoli si webové stránky prohlížíte, jsou tyto informace dostupné
 • (tradiční způsob získání dat přes PQ GPX buď tyto informace neobsahuje, nebo jsou v obtížně použitelné podobě)
 • interní ověřovátko
  • není závislé na žádném externím webu a nehrozí nebezpečí zrušení jeho serveru třeba nezaplacením domény
  • má velmi snadné použití pro autory keší - jen jedno zaškrtávátko
  • autor nemusí nikam zadávat finálové souřadnice - není nebezpečí jejich úniku

Sporné vlastnosti uživatelských dat

 • keš na mapě je přesunuta na změněné souřadnice - na mapě ale nepoznáte, že jde o přesunutou kešku tak teď už sice je poznat, že keška je přesunutá, ale zase mají všechny přesunuté keše stejnou ikonu, takže z mapy není poznat, zda jde o mysterku, letterbox, …
  • pozn. osobně přesun keše přímo nenávidím, raději na mapě vidím konkrétní typ waypointu a konkrétně pro Final mám v GPS nastavenou hodně výraznou ikonku, aby mě praštila do očí, když jdu kolem
 • interní ověřovátko automaticky přepisuje souřadnice keše, aniž by to uživatel mohl ovlivnit nebo si to přál

Zápory používání uživatelských dat

No a teď se podíváme na zoubek těm záporům, kvůli kterým je nahoře to zdůrazněné nedoporučení. V této části rozdělíme uživatelské informace na uživatelskou poznámku a změněné souřadnice keše:

Uživatelská poznámka

 • má omezenou velikost cca 2600 znaku. Může to stačit, ale pro poznačení postupu řešení nějaké složitější mysterky to asi nebude dost
 • nepřidáte žádný obrázek nebo jiný soubor, který vám v řešení pomohl
 • poznámka není součástí PQ ani GPX souboru staženého přímo z listingu keše

Interní ověřovátko

 • ve staženém GPX, PQ GPX ani v datech získaných přes API (GC.Live) není o ověřovátku žádná zmínka, takže se to žádná externí aplikace nedozví a nemůže nabídnout ověření souřadnic. To je možné opravdu jen při zobrazení listingu na webu https://geocaching.com
 • důsledky přepisu souřadnic keše jsou identické s tím, jako by si je přepsal uživatel sám - viz níže
 • nejde zadat souřadnice jiného než finálového bodu a proti němu se souřadnice kontrolují
 • ověřovátko lze přidat jen pro mysterku
 • nejde zadat toleranci vypočtených souřadnic
 • nejde zadat text ani fotohint, který se zobrazí po úspěšném ověření
 • není možné zjistit, zda po zadání takových souřadnic nebyl listing upraven, změněn vzorec výpočtu, … ( GeoGet toto může zjistit porovnáním data a času vytvoření waypointu a změny listingu)

Změněné souřadnice keše

 • souřadnice není možné změnit všem typům keší, u kterých by to mohlo mít smysl
 • přes API (GC.Live) je možné vytvořit více bodů, ale webové rozhraní umí pracovat jen s jedněmi souřadnicemi, na které kešku přesune. V dalším popisu, pokud nebude řečeno jinak, mluvíme o webovém rozhraní
 • je možné poznačit si takto jen jedny souřadnice ke každé keši, takže na nějaké finálky a k nim výhodné parkoviště nebo na souřadnice schránky s klíčkem k finálce můžete zapomenout
 • změněné souřadnice jsou vždy považované za finálové a keška je na mapě na tyto souřadnice přesunuta. Není tedy možné zadat změněné souřadnice nějaké stage. Tedy možné to je, ale nemáte šanci poznat, zda jste si poznačili finálky, parkoviště, přístupový bod nebo něco jiného
 • o původní souřadnice tak trochu přicházíte, takže můžete mít docela problém u finálky, když tam zjistíte, že klíček k zámku je na výchozích souřadnicích
 • v PQ GPX jsou uvedeny původní či upravené souřadnice, aniž by šlo poznat, o které z nich se jedná
 • když upravené souřadnice vymažete, bohužel se toto vymazání neprojeví všude - např. v PQ zůstanou ty upravené souřadnice i dál
 • když upravené souřadnice vymažete, GeoGet nemůže smazat dříve importem přes API (GC.Live) vytvořený finálový bod, protože chybí informace o tom, že došlo ke změně na původní souřadnice. Ale i kdyby tam taková informace byla, tak není jasné, jaké byly ty původní souřadnice, aby se mohl poznat správný bod k vymazání
 • Z výše uvedeného plyne, že je rozumnější si poznačit vypočtené souřadnice do poznámky ke keši a kešku v GG aktualizovat přes API (GC.Live), tím dojde k vytvoření finálového waypointu, ale i to má svá úskalí (viz jak s tím GG zachází při importu)

Jak probíhá import uživatelských dat do GeoGetu

Uživatelova poznámka u keše

 • uživatelská poznámka je testovaná, zda neobsahuje souřadnice. Pokud ano, je automaticky vytvořen waypoint s těmito souřadnicemi a příznakem importu. O mazání takového bodu při novém importu (aktualizaci keše) platí totéž, co je napsáno o kousek níž
 • protože by mohlo zápisem poznámky dojít k přepsání poznámky u keše, kterou si v GeoGetu uživatel vytvořil dříve, je poznámka uložena do tagu kategorie cachenote. Protože tento tag by neměl vzniknout jiným způsobem než importem uživatelovy poznámky z webu, je tento tag při novém importu aktualizován, není vytvářen nový s jinou hodnotou

Upravené souřadnice keše

 • informace o tom, že souřadnice keše jsou uživatelem upravené je jen v datech získaných přes API (GC.Live). Jsou tam v části UserWaypoint a těch může být i několik. Více uživatelských waypointů je možné vytvořit jen přes API (GC.Live), ale webové rozhraní umí pracovat jen s jedním z nich. Je otázka, který z nich si vybere. Žádný jiný formát dat (GPX, PQ GPX) informaci o uživatelských souřadnicích neobsahuje a souřadnice jsou zapsané jako souřadnice keše aniž by bylo možné poznat, zda jsou zadané autorem keše nebo uživatelem
 • pokud jsou rozeznány uživatelem zadané souřadnice, GeoGet vytvoří finálový bod a souřadnice keše nechá v databázi nezměněné (pokud už byla keš v databázi dříve). Pokud již byl finálový bod dříve vytvořen importem a souřadnice se liší, GeoGet souřadnice bodu aktualizuje
 • pokud GeoGet nemá možnost zjistit, že jde o upravené souřadnice, zapíše je jako souřadnice keše
 • pokud v databázi existuje importovaný finálový bod a data neobsahují příznak upravených souřadnic, finálový bod v databázi zůstává. To může být i případ keše, u které uživatel uživatelské souřadnice smazal. Souřadnice keše se importem sice upraví, ale finálový bod v databázi zůstane. Není totiž možné rozhodnout, z jakého důvodu ten příznak chybí a případně který z importovaných bodů smazat, pokud je jich vice
user/navody/bez_uzivatelskym_dat_na_gccom.txt · Last modified: 2024/07/06 15:44 by mikrom