GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:gsak

GSAK

GSAK je komerční software (distribuovaný jako shareware) podobný GeoGetu.

Přenos dat z GSAK

Data z databáze GSAK lze vyexportovat do formátu PQ GPX, kterým se přenesou všechny základní informace o keškách.

Posléze lze použít makro pro GSAK, které vyexportuje nestandardní data z GSAK. Konkrétně jde o informace z User Notes, User Data, User Data 2, User Data 3, User Data 4 a Corrected Coordinates. Makro je k sehnání u jeho autora http://archaikum.cz/gc/gc_prg_gsak.php, jemuž patří velký dík.

Od verze 2.5.16 umí program GeoGet importovat také některá pole z GSAK rozšíření GPX. (Favority, PMO, přiložené obrázky).

Přenos dat do GSAK

Data z GeoGetu lze do GSAKu přenést nejjednodušeji tak, že si keše vyexportujeme standardním exportním skriptem “PocketQuery GPX”, příp. “Original PocketQuery GPX” ve kterém jsou waypointy exportovány do samostatného souboru.

Pokud se Vám z nějakého důvodu zalíbila možnost korigovaných souřadnic na webu geocaching.com, a tudíž byste chtěli měnit souřadnice Multin a Mysterek na finální, tak bude potřeba v exportním skriptu udělat drobnou úpravu a na řádku

Result := Result + ' <wpt lat="' + GC.Lat + '" lon="' + GC.Lon + '">' + CRLF;

který změníme na

Result := Result + ' <wpt lat="' + GC.CorrectedLat + '" lon="' + GC.CorrectedLon + '">' + CRLF;
user/gsak.txt · Last modified: 2020/10/28 11:25 by mikrom