GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


tag:lib

TAG: lib

PageDateDescriptionTags
Category 2012/07/11 00:00 Category Knihovna, která umožňuje autorům skriptů generovat výstupy z GeoGetu řazené a seskupované dle přidělených klíčů - kategorií. Ve výchozím nastavení jso… , , ,
GgStatLib 2014/02/17 11:54 GgStatLib Knihovna obsahuje funkce, pomocí kterých je možné z pluginů pro GeoGet získat hodnoty a nastavení používané v Template souboru programu GgStat. Takto… , ,
InstallTool 2015/09/13 09:58 InstallTool Knihovna zajišťuje podporu pro instalaci aplikací, které používá více pluginů (např. AutoHotKey, wget, ...). Cílem je, aby každá taková aplikace by… , ,
MapyCzLib 2016/04/22 00:00 MapyCzLib Knihovna obsahuje funkce pro podporu zobrazení bodů na serveru mapy.cz. Autor Gord, Gord Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko Donate mů… , ,
MtpToolLib 2019/01/11 13:26 MtpToolLib Knihovna zajišťuje podporu pro přístup k MTP zařízením z pluginů Geogetu. Autor gord, Gord Diskuse Diskuse o pluginu najdete na geocaching.cz A… , ,
Profile 2014/12/29 09:08 Profile Knihovna poskytuje nástroj na hledání funkcí vhodných ke zrychlení. Poskytuje přehled všech profilovaných funkcí a uvedeným časem, který byl prováděním… , , ,
RelToAbsPath 2014/02/17 11:34 RelToAbsPath Knihovna, jejíž funkce zajišťuje převod relativní cesty na cestu absolutní. Programátor si sám určuje relativitu zadané cesty. Autor gord, Gord … , ,
StringFuncLib 2015/12/22 18:39 StringFuncLib Knihovna obsahuje funkce pro manipulaci s textovými řetězci, které mohou být užitečné, ale nejsou součástí script API GeoGetu. Autor Gord, Gord … , ,
StructString 2011/12/22 11:28 StructString Knihovna pro manipulaci se strukturovaným řetězcem. Umožňuje jednoduše ukládat a vybírat podle klíčového slova hodnoty z jediného textového řetězc… , ,
VarSubst 2017/07/19 08:10 VarSubst Knihovna zjednodušuje sestavování textů obsahujících informace o bodu uloženém v databázi GeoGetu. Zajišťuje náhradu definovaných proměnných ve vstupn… , , ,