GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:stator-grafy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator:stator-grafy [2019/03/18 20:57]
kiregps [Tooltip] grafy
user:skript:stator:stator-grafy [2019/03/19 12:02] (current)
kiregps [Zoom časové osy]
Line 36: Line 36:
 ===== Zoom časové osy ===== ===== Zoom časové osy =====
  
-Grafy s horizontální časovou osou osou využívají další interaktivní funkčnost nových grafů - zoomování časové osy. Pod grafem je zoomovací pruh s dvěma posuvníky. Těmi lze vybírat počátek a konec časového okna zoomu. Vybraným oknem pak lze posouvat po časové ose. Elegantně lze zoomovat i kolečkem myši. Najedete na graf a kolečkem upravíte zoom směrem k detailu i naopak. ​+Grafy s horizontální časovou osou osou využívají další interaktivní funkčnost nových grafů - zoomování časové osy. Pod grafem je zoomovací pruh s dvěma posuvníky. Těmi lze vybírat počátek a konec časového okna zoomu. Vybraným oknem pak lze posouvat po časové ose. Elegantně lze zoomovat i kolečkem myši. Najedete na graf a kolečkem upravíte zoom směrem k detailu i naopak. Posouvat zazoomovaným grafem lze i potažením myši za oblast grafu samotného.
  
 {{ :​user:​skript:​stator:​grafy:​grafy_-_zoom.png?​nolink |Ukázka zoomu časové osy - viz červený rámeček}} {{ :​user:​skript:​stator:​grafy:​grafy_-_zoom.png?​nolink |Ukázka zoomu časové osy - viz červený rámeček}}
user/skript/stator/stator-grafy.txt · Last modified: 2019/03/19 12:02 by kiregps