GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:stator:modules:stator-qthmap

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:stator:modules:stator-qthmap [2019/08/23 14:06]
drakmrak
user:skript:stator:modules:stator-qthmap [2019/08/27 23:48] (current)
drakmrak [Historie]
Line 12: Line 12:
 ===== Historie ===== ===== Historie =====
 Proč vlastně QTH lokátory:​\\ Proč vlastně QTH lokátory:​\\
-Kdysi plugin [[user:​skript:​qthlocator|QTHLocator]] vznikl ke hře **GeoSpy**((bohužel už neexistuje)),​ která byla právě na těch lokátorech postavená - pomocí fotografii se odkrývaly jednotlivé lokátory a soutěžilo se kdo víc (jeden z cílů). No a když už je něco udělaného,​ tak proč to nevyužít. Myšlenka je dobrá v tom, že každá země má určité pokrytí lokátory - třeba ČR má někde kolem 3000 lokátorů. Dalo by se to spočítat přesně ale je to pracné takže k čislu jde dojít zpětně přes keše. A ne každý lokátor má keš (inspirace pro založení krabičky). Takže proč si nevybarvit nějaký stát trochu podrobněji.+Kdysi plugin [[user:​skript:​qthlocator|GSLocator]] vznikl ke hře **GeoSpy**((bohužel už neexistuje)),​ která byla právě na těch lokátorech postavená - pomocí fotografii se odkrývaly jednotlivé lokátory a soutěžilo se kdo víc (jeden z cílů). No a když už je něco udělaného,​ tak proč to nevyužít. Myšlenka je dobrá v tom, že každá země má určité pokrytí lokátory - třeba ČR má někde kolem 3000 lokátorů. Dalo by se to spočítat přesně ale je to pracné takže k čislu jde dojít zpětně přes keše. A ne každý lokátor má keš (inspirace pro založení krabičky). Takže proč si nevybarvit nějaký stát trochu podrobněji.
  
 ===== Geocaching ===== ===== Geocaching =====
user/skript/stator/modules/stator-qthmap.txt · Last modified: 2019/08/27 23:48 by drakmrak