GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


tag:uses_stringfunclib

TAG: uses stringfunclib

PageDateDescriptionTags
CwgList2 2017/05/03 07:52 CwgList2 CwgList2 je plugin, kterým je možné udržovat přehled o své sbírce CWG a případně dalších předmětech (TB, GC, Sigitem, ...). Plugin také umožňuje vytvá… , , , , , , , , ,
POI Garmin Status Icon Generator 2014/02/17 17:33 POI Garmin Status Icon Generator Plugin vytváří překryvné stavové ikony pro doplnění ikon keší v nových GPS firmy Garmin. V GPS je pak zobrazena ikona keše dop… , , , , , ,