GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:slozky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:slozky [2017/06/04 12:50]
mikrom [Distribuční adresář]
user:slozky [2017/07/19 08:25] (current)
petulinka1 uprava odkazu
Line 128: Line 128:
 ''​.\script\lib''​ ''​.\script\lib''​
  
-Zde se nacházejí velice univerzální skripty, které společně používají některé ostatní doplňky. [[http://geoget.ararat.cz/​doku.php/​tag:​lib?​do=showtag&​tag=lib|Seznam]].+Zde se nacházejí velice univerzální skripty, které společně používají některé ostatní doplňky. [[http://www.geoget.cz/​doku.php/​tag:​lib?​do=showtag&​tag=lib|Seznam]].
  
 === Vizualizační skripty === === Vizualizační skripty ===
user/slozky.txt · Last modified: 2017/07/19 08:25 by petulinka1