GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:poigarminstatusicon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:poigarminstatusicon [2014/02/17 17:33]
mikrom
user:skript:poigarminstatusicon [2019/06/13 20:18] (current)
mikrom
Line 33: Line 33:
 Jeden z uživatelů obou aplikací kontaktoval Medwyna a ten zase mě s tím, zda a jak by se dalo podobné funkce dosáhnout v **GeoGetu**. Výsledkem mnoha úvah a pak nějakého toho kódování je tento plugin. Jeden z uživatelů obou aplikací kontaktoval Medwyna a ten zase mě s tím, zda a jak by se dalo podobné funkce dosáhnout v **GeoGetu**. Výsledkem mnoha úvah a pak nějakého toho kódování je tento plugin.
  
-==== Ukázky ​výskedku ​====+==== Ukázky ​výsledků ​====
 Po volbě **Kam vést** a **Moje POI** (přesné pojmenování položek menu záleží na překladu ve Vaší GPS) je v menu položka Status Icons, která umožní vyhledávat mezi kešemi podle některého z kritérií. Druhý obrázek ukazuje nabídku vytvořenou podle zvolených kritérií. Po volbě **Kam vést** a **Moje POI** (přesné pojmenování položek menu záleží na překladu ve Vaší GPS) je v menu položka Status Icons, která umožní vyhledávat mezi kešemi podle některého z kritérií. Druhý obrázek ukazuje nabídku vytvořenou podle zvolených kritérií.
  
Line 89: Line 89:
 Pochopitelně,​ ne každý bude ochoten nebo schopen si vytvořit vlastní konfiguraci,​ proto jsou součástí instalace ukázková nastavení a uživateli nic nebrání v použití některého již předpřipraveného nastavení. V následujícím textu se tedy budeme zabývat nastavením exportu k tomu určeným scriptem. Pochopitelně,​ ne každý bude ochoten nebo schopen si vytvořit vlastní konfiguraci,​ proto jsou součástí instalace ukázková nastavení a uživateli nic nebrání v použití některého již předpřipraveného nastavení. V následujícím textu se tedy budeme zabývat nastavením exportu k tomu určeným scriptem.
  
-**Všechno nastavení exportu je uloženo ve textovém INI souboru a plugin, kterým se nastavení provádí, při svém spustění nechá uživatele vybrat, s kterým souborem se má pracovat. Jakmile si uživatel vybere soubor, plugin zobrazí v něm zapsané nastavení.** ​+**Všechno nastavení exportu je uloženo ve textovém INI souboru a plugin, kterým se nastavení provádí, při svém spuštění nechá uživatele vybrat, s kterým souborem se má pracovat. Jakmile si uživatel vybere soubor, plugin zobrazí v něm zapsané nastavení.** ​
  
 <WRAP round info> <WRAP round info>
Line 119: Line 119:
   * **Významné logy mezi posledními** - dílčí ikona informuje o tom, že u keše je mezi X posledními logy některý z vybraných logů. Pochopitelně je nutné mít příslušný počet logů v databázi GeoGetu.\\ //​Vyhodnocování končí na prvním platném kritériu.//​   * **Významné logy mezi posledními** - dílčí ikona informuje o tom, že u keše je mezi X posledními logy některý z vybraných logů. Pochopitelně je nutné mít příslušný počet logů v databázi GeoGetu.\\ //​Vyhodnocování končí na prvním platném kritériu.//​
   * **Významné logy vybraných uživatelů** - dílčí ikona informuje o tom, že zadaný uživatel má u keše některý z vybraných logů. //​Uživatel//​ může být zadán výrazem, kterým je možné postihnout celou skupinu uživatelů. Pochopitelně je nutné mít příslušný počet logů v databázi GeoGetu.\\ //​Vyhodnocování končí na prvním platném kritériu.//​   * **Významné logy vybraných uživatelů** - dílčí ikona informuje o tom, že zadaný uživatel má u keše některý z vybraných logů. //​Uživatel//​ může být zadán výrazem, kterým je možné postihnout celou skupinu uživatelů. Pochopitelně je nutné mít příslušný počet logů v databázi GeoGetu.\\ //​Vyhodnocování končí na prvním platném kritériu.//​
-  * **Moje DNF** - tento prvek je zúženou variantou předchozího s tím, že uživatelem je vždy uživatel GeoGetu, musí se jednat o DNF log a keš dosud není uživatlem ​nalezena /* DNF log nebo TAG??? To by mohlo bejt jinak u vsech nenalezenejch ​;) */+  * **Moje DNF** - tento prvek je zúženou variantou předchozího s tím, že uživatelem je vždy uživatel GeoGetu, musí se jednat o DNF log a keš dosud není uživatelem ​nalezena /* DNF log nebo TAG??? To by mohlo být jinak u všech nenalezených ​;) */
   * **Keš má některý z atributů** - seznam atributů, z kterých si uživatel vybírá, je načten z aktuální databáze, proto není možné vybrat atribut, který v databázi není\\ //​Vyhodnocují se vždy všechna kritéria.//​   * **Keš má některý z atributů** - seznam atributů, z kterých si uživatel vybírá, je načten z aktuální databáze, proto není možné vybrat atribut, který v databázi není\\ //​Vyhodnocují se vždy všechna kritéria.//​
-  * **Keš obsahuje TAG zadané kategorie (případně i hodnoty)** - uživatel vybírá z nabízených ​kategoríí ​TAGů, které jsou v aktuální databázi a v případě potřeby může stanovit i hodnotu, kterou TAG musí mít, aby byla vygenerována dílčí ikonka.\\ //​Vyhodnocují se vždy všechna kritéria.//​+  * **Keš obsahuje TAG zadané kategorie (případně i hodnoty)** - uživatel vybírá z nabízených ​kategorií ​TAGů, které jsou v aktuální databázi a v případě potřeby může stanovit i hodnotu, kterou TAG musí mít, aby byla vygenerována dílčí ikonka.\\ //​Vyhodnocují se vždy všechna kritéria.//​
   * **Favoritní body** - jsou speciálním případem předchozího prvku, kterou je vybraná kategorie //​favorite//​ a uživatel určuje minimální a maximální hodnotu, při které je generována dílčí ikonka. __Vždy musí být definovány obě hodnoty!__\\ //​Vyhodnocování končí na prvním platném kritériu.//​   * **Favoritní body** - jsou speciálním případem předchozího prvku, kterou je vybraná kategorie //​favorite//​ a uživatel určuje minimální a maximální hodnotu, při které je generována dílčí ikonka. __Vždy musí být definovány obě hodnoty!__\\ //​Vyhodnocování končí na prvním platném kritériu.//​
   * **Listing obsahuje regulární výraz** - plugin testuje, zda je zadaný výraz obsažen v listingu keše (viz nápověda pro zadání hodnoty dostupná přes ikonu v pluginu)\\ //​Vyhodnocují se vždy všechna kritéria.//​   * **Listing obsahuje regulární výraz** - plugin testuje, zda je zadaný výraz obsažen v listingu keše (viz nápověda pro zadání hodnoty dostupná přes ikonu v pluginu)\\ //​Vyhodnocují se vždy všechna kritéria.//​
Line 155: Line 155:
  
 ===== Instalace ===== ===== Instalace =====
-Za normálních podmínek by uživatel vůbec neměl mít potřebu instalovat tento plugin jinak než automatickou instalací ​ploklepáním ​na ikonu [[user:​skript:​poigarminstatusicon#​automaticka_instalace|automatické instalace]] v úvodní části této stránky. Je ovšem také možné stáhnout si soubor **gip** a ručně spustit jeho instalaci.+Za normálních podmínek by uživatel vůbec neměl mít potřebu instalovat tento plugin jinak než automatickou instalací ​poklepáním ​na ikonu [[user:​skript:​poigarminstatusicon#​automaticka_instalace|automatické instalace]] v úvodní části této stránky. Je ovšem také možné stáhnout si soubor **gip** a ručně spustit jeho instalaci.
  
 ===== Poznámky, známé problémy ===== ===== Poznámky, známé problémy =====
   * velikost stavové ikony je omezena na 24 x 24 bodů, s většími ikonami nedokáže GPS pracovat   * velikost stavové ikony je omezena na 24 x 24 bodů, s většími ikonami nedokáže GPS pracovat
   * <WRAP round info>   * <WRAP round info>
-pokud do levého spodního rohu vyjde ve stavové ikoně nějaká ​jina barva než průhledná,​ vše, co je touto barvou, bude **v náhledu** považováno za průhledné. V GPS by to mělo být zobrazenmo ​správně, ale zpracování obrázků ve formuláři se chová takto+pokud do levého spodního rohu vyjde ve stavové ikoně nějaká ​jiná barva než průhledná,​ vše, co je touto barvou, bude **v náhledu** považováno za průhledné. V GPS by to mělo být zobrazeno ​správně, ale zpracování obrázků ve formuláři se chová takto
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 169: Line 169:
   * nepoužívat ve jménech číslice, což zase může trochu znepříjemnit orientaci v kategoriích POI v GPS   * nepoužívat ve jménech číslice, což zase může trochu znepříjemnit orientaci v kategoriích POI v GPS
  
-Toto je důvod, proč v ukazkových ​INI souborech jsou číselné hodnoty v kategoriích obtížnosti a terénu nahrazeny písmeny (**1=A, 1.5=AA, 2=B, 2.5=BB, ...**).+Toto je důvod, proč v ukázkových ​INI souborech jsou číselné hodnoty v kategoriích obtížnosti a terénu nahrazeny písmeny (**1=A, 1.5=AA, 2=B, 2.5=BB, ...**).
  
 /* /*
user/skript/poigarminstatusicon.txt · Last modified: 2019/06/13 20:18 by mikrom