GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:fieldnoteswithlogs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:fieldnoteswithlogs [2014/02/17 11:19]
mikrom [Stažení]
user:skript:fieldnoteswithlogs [2019/06/13 19:54] (current)
mikrom
Line 28: Line 28:
   - zvolíte ten správný soubor a pak vybíráte a odklikáváte jednotlivé keše   - zvolíte ten správný soubor a pak vybíráte a odklikáváte jednotlivé keše
  
-Makro tedy usnaňuje přenos logů na server geocaching.com - zalogování jedné keše se smrskne na prosté potvrzení logu. Toho lze využít po offline logování, kdy nebyl dostupný web nebo třeba při zpětném logování nalezených keší při rozdělení původního účtu na dva samostatné nicky.+Makro tedy usnadňuje přenos logů na server geocaching.com - zalogování jedné keše se smrskne na prosté potvrzení logu. Toho lze využít po offline logování, kdy nebyl dostupný web nebo třeba při zpětném logování nalezených keší při rozdělení původního účtu na dva samostatné nicky.
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
Line 40: Line 40:
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 ** 1.0.0 (13.6.2013) ** ** 1.0.0 (13.6.2013) **
-  * první ​zverějněná verze+  * první ​zveřejněná verze
  
 /* /*
user/skript/fieldnoteswithlogs.txt · Last modified: 2019/06/13 19:54 by mikrom