GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:navody:usbflash

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:navody:usbflash [2014/02/10 19:51]
mikrom [Proč takovéto použití?]
user:navody:usbflash [2014/02/10 00:00] (current)
Line 35: Line 35:
   - spusťte Geoget pomocí //​geoget.exe//​ a zkontrolujte,​ jestli se používá správná datová složka.   - spusťte Geoget pomocí //​geoget.exe//​ a zkontrolujte,​ jestli se používá správná datová složka.
  
-==== Tipy ====+<WRAP center round tip 80%>
 Struktura složek na přenosném disku je schopna zcela stejně fungovat na jakémkoliv disku, tedy i na disku uvnitř počítače. Pokud celou složku //geoget// vezmete a zkopírujete do počítače,​ bude vám tam GeoGet fungovat. Struktura složek na přenosném disku je schopna zcela stejně fungovat na jakémkoliv disku, tedy i na disku uvnitř počítače. Pokud celou složku //geoget// vezmete a zkopírujete do počítače,​ bude vám tam GeoGet fungovat.
 +</​WRAP>​
 +
user/navody/usbflash.txt · Last modified: 2014/02/10 00:00 (external edit)