GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


tag:uses_mtptoollib

TAG: uses mtptoollib

PageDateDescriptionTags
Combine 2016/09/15 10:59 Combine Skript slouží k automatizaci často opakovaného sledu akcí. Vytvořením dávky složené z několika postupných kroků zjednodušuje provádění složitějších čin… , , , , , , ,
ggdrake 2018/02/08 11:07 ggdrake Plugin je určen pro předávání dat mezi GeoGetem a aplikací a:Drake pro mobilní telefony se systémem Android. Autor Gord, Gord LudekV autor a:Drake v… , , , , ,