GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


tag:itn

TAG: itn

PageDateDescriptionTags
ttitinerary2011/12/22 11:18ttitinerary Exportní skript pro program GeoGet, který vyexportuje keše v seznamu do formátu itineráře (ITN) pro navigace TomTom. Autor * Sobíkovi, <sobi…, , , , , , , ,