GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


tag:author_mikeant

TAG: author mikeant

PageDateDescriptionTags
ImportRW 2018/04/04 13:31 ImportRW Importní skript dovolující při importu GPX volitelně přepsat “nepřepisovatelné” waypointy. Je vhodný pro import dat z aplikace a:Drake, kdy umožní i s… , , , ,