GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


a:drake

TAG: a:drake

PageDateDescriptionTags
ImportRW2019/06/13 21:10ImportRW Importní skript dovolující při importu GPX volitelně přepsat “nepřepisovatelné” waypointy. Je vhodný pro import dat z aplikace a:Drake, kdy umožní i s…, , , ,