GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:sql_konzole

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:sql_konzole [2014/12/18 23:10]
mikrom [Seznam všech vlastních nálezových logů do CSV souboru]
user:sql_konzole [2014/12/19 00:00] (current)
Line 4: Line 4:
 ===== Příkazy ===== ===== Příkazy =====
 <WRAP round info> <WRAP round info>
-Všimněte si, že každý příkaz začíná tečkou.+  - Všimněte si, že každý příkaz začíná tečkou ​(''​.''​) 
 +  - SQL dotaz musí vždy končit středníkem ('';''​)
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
user/sql_konzole.txt · Last modified: 2014/12/19 00:00 (external edit)