GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skripty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skripty [2015/01/31 11:40]
mikrom
user:skripty [2017/07/19 08:25] (current)
petulinka1 uprava odkazu
Line 47: Line 47:
   * [[user:​skripty:​forms|vámi vytvořené dialogové formuláře]]   * [[user:​skripty:​forms|vámi vytvořené dialogové formuláře]]
   * [[user:​skripty:​unit|členění skriptu do více souborů]]   * [[user:​skripty:​unit|členění skriptu do více souborů]]
-  * [[http://geoget.ararat.cz/​doku.php/​tag:​lib?​do=showtag&​tag=lib|Knihovní skripty]] (knihovny) jsou skripty jako každé jiné a obsahují obecněji napsané funkce, které mohou být použité v dalších skriptech i jinými autory. Často jsou napsané tak, že je možné je použít buďto příkazem ''​{$include}''​ nebo příkazem ''​uses''​+  * [[http://www.geoget.cz/​doku.php/​tag:​lib?​do=showtag&​tag=lib|Knihovní skripty]] (knihovny) jsou skripty jako každé jiné a obsahují obecněji napsané funkce, které mohou být použité v dalších skriptech i jinými autory. Často jsou napsané tak, že je možné je použít buďto příkazem ''​{$include}''​ nebo příkazem ''​uses''​
  
 ===== Zakódované skripty ===== ===== Zakódované skripty =====
user/skripty.txt · Last modified: 2017/07/19 08:25 by petulinka1