GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skripty:variables

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skripty:variables [2019/07/15 13:17]
gord [Obecné proměnné]
user:skripty:variables [2019/07/15 19:05] (current)
mikrom
Line 7: Line 7:
   * ''​GEOGET_COLUMNS''​ - objekt třídy [[http://​www.geoget.cz/​help/​geocol.TColList.html|TColList]] či [[http://​www.geoget.cz/​help/​geocol.TColRec.html|TColRec]] obsahující právě používanou sadu sloupců.   * ''​GEOGET_COLUMNS''​ - objekt třídy [[http://​www.geoget.cz/​help/​geocol.TColList.html|TColList]] či [[http://​www.geoget.cz/​help/​geocol.TColRec.html|TColRec]] obsahující právě používanou sadu sloupců.
   * ''​GEOGET_DATADIR''​ - cesta k datovému adresáři (cesta neobsahuje koncové ''​\''​)   * ''​GEOGET_DATADIR''​ - cesta k datovému adresáři (cesta neobsahuje koncové ''​\''​)
-  * ''​GEOGET_DB''​ - objekt třídy [[http://​www.geoget.cz/​help/​SQLiteWrap.TSQLiteDatabase.html|TSQliteDatabase]] popisující otevřenou databázi ​Geogetu+  * ''​GEOGET_DB''​ - objekt třídy [[http://​www.geoget.cz/​help/​SQLiteWrap.TSQLiteDatabase.html|TSQliteDatabase]] popisující otevřenou databázi ​GeoGetu
   * ''​GEOGET_DBNAME''​ - název právě používané databáze<​sup>​2.2.5</​sup>​   * ''​GEOGET_DBNAME''​ - název právě používané databáze<​sup>​2.2.5</​sup>​
   * ''​GEOGET_FILTEREDSEARCH''​ -příznak filtrovaného hledání<​sup>​2.9.1</​sup>​   * ''​GEOGET_FILTEREDSEARCH''​ -příznak filtrovaného hledání<​sup>​2.9.1</​sup>​
   * ''​GEOGET_GUIFILTER''​ - instance [[http://​www.geoget.cz/​help/​GeoFilter.TGeoFilter.html|TGeoFilter]] užívaná k filtrování dat v GUI<​sup>​2.3.0</​sup>​   * ''​GEOGET_GUIFILTER''​ - instance [[http://​www.geoget.cz/​help/​GeoFilter.TGeoFilter.html|TGeoFilter]] užívaná k filtrování dat v GUI<​sup>​2.3.0</​sup>​
-  * ''​GEOGET_HTTPPORT''​ - port, na kterém běží HTTP server pro zobrazení ​geogetí ​mapy<​sup>​2.10.0</​sup>​+  * ''​GEOGET_HTTPPORT''​ - port, na kterém běží HTTP server pro zobrazení ​GeoGetí ​mapy<​sup>​2.10.0</​sup>​
   * ''​GEOGET_HTTPREFERER''​ - nastaví HTTP Referer podle potřeby<​sup>​2.2.2</​sup>​   * ''​GEOGET_HTTPREFERER''​ - nastaví HTTP Referer podle potřeby<​sup>​2.2.2</​sup>​
   * ''​GEOGET_HWND''​ - handle formuláře GeoGetu   * ''​GEOGET_HWND''​ - handle formuláře GeoGetu
Line 29: Line 29:
   * ''​GEOGET_SCRIPTFULLNAME''​ - jméno souboru s vykonávaným skriptem včetně plné cesty   * ''​GEOGET_SCRIPTFULLNAME''​ - jméno souboru s vykonávaným skriptem včetně plné cesty
   * ''​GEOGET_SCRIPTNAME''​ - jméno souboru s vykonávaným skriptem   * ''​GEOGET_SCRIPTNAME''​ - jméno souboru s vykonávaným skriptem
-  * ''​GEOGET_SCRIPTPARENT''​ - Obsahuje ​jméno a plnou cestu ke skriptu, ze kterého byl právě prováděný skript zavolán. Pokud byl skript zavolán primo z GeoGetu, pak je obsahem ​prazdný ​string <​sup>​2.7.7</​sup>​+  * ''​GEOGET_SCRIPTPARENT''​ - obsahuje ​jméno a plnou cestu ke skriptu, ze kterého byl právě prováděný skript zavolán. Pokud byl skript zavolán primo z GeoGetu, pak je obsahem ​prázdný ​string <​sup>​2.7.7</​sup>​
   * ''​GEOGET_SILENTINSTALL''​ - true, pokud probíhá instalace balíčku v tichém režimu (vhodné pro instalaci přes balík EasyInstall)   * ''​GEOGET_SILENTINSTALL''​ - true, pokud probíhá instalace balíčku v tichém režimu (vhodné pro instalaci přes balík EasyInstall)
   * ''​GEOGET_VERSION''​ - řetězec s verzí GeoGetu   * ''​GEOGET_VERSION''​ - řetězec s verzí GeoGetu
user/skripty/variables.txt · Last modified: 2019/07/15 19:05 by mikrom