GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skripty:ggv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skripty:ggv [2011/10/08 14:08]
mikrom
user:skripty:ggv [2018/07/24 10:55] (current)
mikrom [Příklad použití vizualizačních skriptů]
Line 10: Line 10:
 V následujícím příkladu vidíte typické využití vizualizačních skriptů Condition, StatusIcon a AttributeIcon (v pořadí, jak je napsáno; označené obdélníkem):​ V následujícím příkladu vidíte typické využití vizualizačních skriptů Condition, StatusIcon a AttributeIcon (v pořadí, jak je napsáno; označené obdélníkem):​
  
-{{:​user:​skripty:​ggv:​example.png?700|Příklad použití vizualizačních skriptů}}+{{:​user:​skripty:​ggv:​example.png|Příklad použití vizualizačních skriptů}}
  
 ===== Tento druh skriptu definuje následující funkce ===== ===== Tento druh skriptu definuje následující funkce =====
user/skripty/ggv.txt · Last modified: 2018/07/24 10:55 by mikrom