GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skripty:ggp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skripty:ggp [2020/01/03 07:06]
gord [Tento druh skriptu definuje následující funkce]
user:skripty:ggp [2020/01/03 07:08] (current)
gord [Tento druh skriptu definuje následující funkce]
Line 21: Line 21:
     * **notrans** - činnost skriptu nebude automaticky '​obalena'​ databázovou transakcí     * **notrans** - činnost skriptu nebude automaticky '​obalena'​ databázovou transakcí
     * **nowork** - nebude volána funkce //​PluginWork//​     * **nowork** - nebude volána funkce //​PluginWork//​
-    * **ghost** - procedura //​PluginWork//​ bude volána i pro tzv. fantomové keše, tedy ty, které jsou v seznamu zobrazeny šedivě, obsahují jen GC kód a nejsou dosud v databázi (do seznamu se dostaly např. přes schránku+    * **ghost** ​<​sup>​2.10.5</​sup> ​- procedura //​PluginWork//​ bude volána i pro tzv. fantomové keše, tedy ty, které jsou v seznamu zobrazeny šedivě, obsahují jen GC kód a nejsou dosud v databázi (do seznamu se dostaly např. přes schránku
  
 <code delphi>​procedure PluginStart;</​code>​ <code delphi>​procedure PluginStart;</​code>​
user/skripty/ggp.txt · Last modified: 2020/01/03 07:08 by gord