GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:zaloznovybodaedit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:zaloznovybodaedit [2019/06/13 20:57]
mikrom
user:skript:zaloznovybodaedit [2021/05/02 18:59] (current)
mikrom [Stažení]
Line 55: Line 55:
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
-/* Povinná sekce */ +<WRAP round download
-<box round 95% #DEE7EC+Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD zaloznovybodaedit-*.gip highest~~ 
-:!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD zaloznovybodaedit-*.gip highest~~ +</WRAP>
-</box> +
- +
-/* V této sekci není třeba nic měnit, pokud se budete držet následujících pravidel: +
- * - skript musí být distribuován v podobě balíčku [[:​user:​skripty:​autor:​gip|gip]] +
- * - balíček musí být pojmenován jako zaloznovybodaedit-čísloverze.gip +
- * - čísloverze obsahuje pouze číslice a tečky (např. 2.11.0.1) +
- * - balíček je uložen jako příloha ke stránce. POZOR! Balíček Je nutno uložit do jmenného prostoru stránky, tedy user:​skript:​zaloznovybodaedit:​zaloznovybodaedit-čísloverze.gip +
- */+
  
 ==== Seznam dostupných verzí ==== ==== Seznam dostupných verzí ====
user/skript/zaloznovybodaedit.1560452273.txt.gz · Last modified: 2019/06/13 20:57 by mikrom