GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:zaloznovybodaedit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:zaloznovybodaedit [2012/01/25 13:49]
mpik
user:skript:zaloznovybodaedit [2019/06/13 20:57] (current)
mikrom
Line 3: Line 3:
 ====== ZalozNovyBodAEdit ====== ====== ZalozNovyBodAEdit ======
 /* Povinná sekce */ /* Povinná sekce */
-Toto je příklad na použití ​geogetu ​ke zcela jinému použití, než byl určen. Používám ho mimo jiné na evidenci výpisků z knih s geografickou tématikou, vypisuji si, kde jsou zajímavá místa. Tyto výpisky jsem si dělal už dříve, textové, ale geoget ​umožňuje s nimi dále pracovat - zobrazovat je na mapě, exportovat do navigace, třídit, vybírat, atd. Pro ukládání informací je použita nová databáze se stejnou strukturou, některá políčka jsou vyplněna implicitními hodnotami, název knihy, autor a strana jsou přidány do tagů. Všechno toto je možno dělat i přímo ​geogetem. Ručně založit nový bod, ten editovat a pak mu přidat tagy. Tento můj skript umožní toto zadávání automatizovat. Nový bod se pojmenuje automaticky,​ vzestupnou číselnou řadou, v jednom formuláři se vyplní všechny požadované hodnoty, stát a kraj se určí automaticky po zadání souřadnic.+Toto je příklad na použití ​GeoGetu ​ke zcela jinému použití, než byl určen. Používám ho mimo jiné na evidenci výpisků z knih s geografickou tématikou, vypisuji si, kde jsou zajímavá místa. Tyto výpisky jsem si dělal už dříve, textové, ale GeoGet ​umožňuje s nimi dále pracovat - zobrazovat je na mapě, exportovat do navigace, třídit, vybírat, atd. Pro ukládání informací je použita nová databáze se stejnou strukturou, některá políčka jsou vyplněna implicitními hodnotami, název knihy, autor a strana jsou přidány do tagů. Všechno toto je možno dělat i přímo ​GeoGetem. Ručně založit nový bod, ten editovat a pak mu přidat tagy. Tento můj skript umožní toto zadávání automatizovat. Nový bod se pojmenuje automaticky,​ vzestupnou číselnou řadou, v jednom formuláři se vyplní všechny požadované hodnoty, stát a kraj se určí automaticky po zadání souřadnic.
  
 Nepoužívat na databázi keší! Nepoužívat na databázi keší!
Line 22: Line 22:
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
 /* Povinná sekce */ /* Povinná sekce */
-Geoget ​umožňuje vytvářet si vlastní databáze a zakládat ručně vlastní body. Tato funkce ale u něj není primární. Při pokusu o uspořádání svých poznámek z knih jsem napsal tento skript, který vkládání ulehčí. ​+GeoGet ​umožňuje vytvářet si vlastní databáze a zakládat ručně vlastní body. Tato funkce ale u něj není primární. Při pokusu o uspořádání svých poznámek z knih jsem napsal tento skript, který vkládání ulehčí. ​
 POUŽÍVEJTE JEN NA SVOU K TOMU ÚČELU ZALOŽENOU DATABÁZI ! POUŽÍVEJTE JEN NA SVOU K TOMU ÚČELU ZALOŽENOU DATABÁZI !
 Jeho funkce: Jeho funkce:
   * Založí nový bod, automaticky ho pojmenuje. Prefix je volitelný v konfiguraci,​ následuje pětimístné číslo.   * Založí nový bod, automaticky ho pojmenuje. Prefix je volitelný v konfiguraci,​ následuje pětimístné číslo.
   * Zobrazí jen pole nutná k vyplnění. Ostatní vyplní implicitními hodnotami.   * Zobrazí jen pole nutná k vyplnění. Ostatní vyplní implicitními hodnotami.
-  * Souřadnice lze kopírovat z map na Seznamu. Pravý klik do mapy, Přidat vlastní bod, a celé políčko souřadnic zkopírovat do formuláře. ​Funfuje ​na všechny tři formáty, které Seznam používá.+  * Souřadnice lze kopírovat z map na Seznamu. Pravý klik do mapy, Přidat vlastní bod, a celé políčko souřadnic zkopírovat do formuláře. ​Funguje ​na všechny tři formáty, které Seznam používá.
   * Po opuštění políčka se souřadnicemi dojde k určení státu, kraje, možno i okresu a pověřeného úřadu. Používá stejnou knihovnu, jako makro Divide.   * Po opuštění políčka se souřadnicemi dojde k určení státu, kraje, možno i okresu a pověřeného úřadu. Používá stejnou knihovnu, jako makro Divide.
   * Popis se ukládá do pole Dlouhý popis, název knihy, autor knihy a strana se ukládají do tagů.   * Popis se ukládá do pole Dlouhý popis, název knihy, autor knihy a strana se ukládají do tagů.
  
 Databázi je možno dále zpracovávat - zobrazit na cachemapě, přes exportní skript nahrát do POI. Exportní makro pro POI jsem upravil, aby exportovalo i přidané tagy. Databázi je možno dále zpracovávat - zobrazit na cachemapě, přes exportní skript nahrát do POI. Exportní makro pro POI jsem upravil, aby exportovalo i přidané tagy.
-V balíčku je i jednoduchý vizualizační skript, který umožní zobrazit v okně geogetu ​i začátek dlouhého popisu, což normálně nejde (u listingů to smysl nemá, u krátkých poznámek ano).+V balíčku je i jednoduchý vizualizační skript, který umožní zobrazit v okně GeoGetu ​i začátek dlouhého popisu, což normálně nejde (u listingů to smysl nemá, u krátkých poznámek ano).
  
-Toto makro jsem napsal pro své účely, je první, co jsem udělal. Pokud ho někdo bude chtít využít, nebo zcela předělat ke svým účelům, budu rád. I pokud se někdo chce podívat, jak jsem se blbě naučil Delphi (nebo jak jsem je zapoměl) a co píšu špatně.+Toto makro jsem napsal pro své účely, je první, co jsem udělal. Pokud ho někdo bude chtít využít, nebo zcela předělat ke svým účelům, budu rád. I pokud se někdo chce podívat, jak jsem se blbě naučil Delphi (nebo jak jsem je zapomněl) a co píšu špatně.
  
 {{:​user:​skript:​zaloznovybodaedit:​gg_knihy_form.jpg|}} {{:​user:​skript:​zaloznovybodaedit:​gg_knihy_form.jpg|}}
Line 50: Line 50:
 /* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */ /* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
 TODO:  TODO: 
-  * Při přepínání oken klávesnicí se okno geogetu ​nezobrazuje,​ je nutno vybírat myší na liště - předělat volání formuláře.+  * Při přepínání oken klávesnicí se okno GeoGetu ​nezobrazuje,​ je nutno vybírat myší na liště - předělat volání formuláře.
   * Udělat textový export vybraných nebo zobrazených do jednoho souboru   * Udělat textový export vybraných nebo zobrazených do jednoho souboru
  
user/skript/zaloznovybodaedit.txt · Last modified: 2019/06/13 20:57 by mikrom