GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:zaloznovybodaedit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:zaloznovybodaedit [2012/01/21 18:52]
mpik
user:skript:zaloznovybodaedit [2021/05/02 18:59] (current)
mikrom [Stažení]
Line 1: Line 1:
 /* Sekce uvozené sekvencí dopředné lomítko a hvězdička a ukončené sekvencí hvězdička a dopředné lomítko slouží jako komentář a nápověda pro tvůrce skriptů. Text uvnitř těchto značek nebude ve výsledné stránce zobrazen. Všechny komentáře je vhodné před uložením stránky smazat. */ /* Sekce uvozené sekvencí dopředné lomítko a hvězdička a ukončené sekvencí hvězdička a dopředné lomítko slouží jako komentář a nápověda pro tvůrce skriptů. Text uvnitř těchto značek nebude ve výsledné stránce zobrazen. Všechny komentáře je vhodné před uložením stránky smazat. */
  
-====== ​zaloznovybodaedit ​======+====== ​ZalozNovyBodAEdit ​======
 /* Povinná sekce */ /* Povinná sekce */
-Slouží ke zjednodušenému zadávání nových bodů a jejich vyplnění hodnotamiNapsán pro zpracování poznámek ​z knih s geografickou tématikou. Nepoužívat na databázi keší!+Toto je příklad na použití GeoGetu ​ke zcela jinému použití, než byl určenPoužívám ho mimo jiné na evidenci výpisků ​z knih s geografickou tématikou, vypisuji si, kde jsou zajímavá místa. Tyto výpisky jsem si dělal už dříve, textové, ale GeoGet umožňuje s nimi dále pracovat - zobrazovat je na mapě, exportovat do navigace, třídit, vybírat, atd. Pro ukládání informací je použita nová databáze se stejnou strukturou, některá políčka jsou vyplněna implicitními hodnotami, název knihy, autor a strana jsou přidány do tagů. Všechno toto je možno dělat i přímo GeoGetem. Ručně založit nový bod, ten editovat a pak mu přidat tagy. Tento můj skript umožní toto zadávání automatizovat. Nový bod se pojmenuje automaticky,​ vzestupnou číselnou řadou, v jednom formuláři se vyplní všechny požadované hodnoty, stát a kraj se určí automaticky po zadání souřadnic. 
 + 
 +Nepoužívat na databázi keší!
  
 ===== Autor ===== ===== Autor =====
 /* Povinná sekce */ /* Povinná sekce */
-  * **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=mpik|mpik]],​ [[mpikous@seznam.cz]]**+  * **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=mpik|mpik]],​ [[pikousm@seznam.cz]]**
  
  
Line 20: Line 22:
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
 /* Povinná sekce */ /* Povinná sekce */
-Geoget ​umožňuje vytvářet si vlastní databáze a zakládat ručně vlastní body. Tato funkce ale u něj není primární. Při pokusu o uspořádání svých poznámek z knih jsem napsal tento skript, který vkládání ulehčí. ​+GeoGet ​umožňuje vytvářet si vlastní databáze a zakládat ručně vlastní body. Tato funkce ale u něj není primární. Při pokusu o uspořádání svých poznámek z knih jsem napsal tento skript, který vkládání ulehčí. ​
 POUŽÍVEJTE JEN NA SVOU K TOMU ÚČELU ZALOŽENOU DATABÁZI ! POUŽÍVEJTE JEN NA SVOU K TOMU ÚČELU ZALOŽENOU DATABÁZI !
 Jeho funkce: Jeho funkce:
-Založí nový bod, automaticky ho pojmenuje. Prefix je volitelný v konfiguraci,​ následuje pětimístné číslo. +  * Založí nový bod, automaticky ho pojmenuje. Prefix je volitelný v konfiguraci,​ následuje pětimístné číslo. 
-Zobrazí jen pole nutná k vyplnění. Ostatní vyplní implicitními hodnotami. +  ​* ​Zobrazí jen pole nutná k vyplnění. Ostatní vyplní implicitními hodnotami. 
-Souřadnice lze kopírovat z map na Seznamu. Pravý klik do mapy, Přidat vlastní bod, a celé políčko souřadnic zkopírovat do formuláře. ​Funfuje ​na všechny tři formáty, které Seznam používá. +  ​* ​Souřadnice lze kopírovat z map na Seznamu. Pravý klik do mapy, Přidat vlastní bod, a celé políčko souřadnic zkopírovat do formuláře. ​Funguje ​na všechny tři formáty, které Seznam používá. 
--Po opuštění políčka se souřadnicemi dojde k určení státu, kraje, možno i okresu a pověřeného úřadu. Používá stejnou knihovnu, jako makro Divide. +  ​* ​Po opuštění políčka se souřadnicemi dojde k určení státu, kraje, možno i okresu a pověřeného úřadu. Používá stejnou knihovnu, jako makro Divide. 
--Popis se ukládá do pole Dlouhý popis, název knihy, autor knihy a strana se ukládají do tagů.+  ​* ​Popis se ukládá do pole Dlouhý popis, název knihy, autor knihy a strana se ukládají do tagů.
  
 Databázi je možno dále zpracovávat - zobrazit na cachemapě, přes exportní skript nahrát do POI. Exportní makro pro POI jsem upravil, aby exportovalo i přidané tagy. Databázi je možno dále zpracovávat - zobrazit na cachemapě, přes exportní skript nahrát do POI. Exportní makro pro POI jsem upravil, aby exportovalo i přidané tagy.
 +V balíčku je i jednoduchý vizualizační skript, který umožní zobrazit v okně GeoGetu i začátek dlouhého popisu, což normálně nejde (u listingů to smysl nemá, u krátkých poznámek ano).
  
-Toto makro jsem napsal pro své účely, je první, co jsem udělal. Pokud ho někdo bude chtít využít, nebo zcela předělat ke svým účelům, budu rád. I pokud se někdo chce podívat, jak jsem se blbě naučil Delphi (nebo jak jsem je zapoměl) a co píšu špatně. +Toto makro jsem napsal pro své účely, je první, co jsem udělal. Pokud ho někdo bude chtít využít, nebo zcela předělat ke svým účelům, budu rád. I pokud se někdo chce podívat, jak jsem se blbě naučil Delphi (nebo jak jsem je zapomněl) a co píšu špatně.
- +
- +
  
 +{{:​user:​skript:​zaloznovybodaedit:​gg_knihy_form.jpg|}}
 +{{:​user:​skript:​zaloznovybodaedit:​geoget-knihy.jpg|}}
  
 ===== Nastavení a konfigurace ===== ===== Nastavení a konfigurace =====
 /* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */ /* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
 Lze nastavit: Lze nastavit:
-Prefix, standardně KN +  * Prefix, standardně KN 
-Autora všech záznamů, standardně Já. Nedávejte svůj GC nick, protože byste měli vše fialové jako Owneři. +  ​* ​Autora všech záznamů, standardně Já. Nedávejte svůj GC nick, protože byste měli vše fialové jako Owneři. 
-Zda se má zjišťovat i okres a pověřený úřad. Tyto informace lze doplnit i později makrem divide. +  ​* ​Zda se má zjišťovat i okres a pověřený úřad. Tyto informace lze doplnit i později makrem divide. 
-Zda povolí nastavení kraje a státu, pokud je určeno automaticky. Pokud není (polygony jsou jen pro ČR, SR, Rakousko a Maďarsko), lze zadat ručně.+  ​* ​Zda povolí nastavení kraje a státu, pokud je určeno automaticky. Pokud není (polygony jsou jen pro ČR, SR, Rakousko a Maďarsko), lze zadat ručně.
  
 ===== Poznámky, známé problémy ===== ===== Poznámky, známé problémy =====
 /* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */ /* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
 +TODO: 
 +  * Při přepínání oken klávesnicí se okno GeoGetu nezobrazuje,​ je nutno vybírat myší na liště - předělat volání formuláře.
 +  * Udělat textový export vybraných nebo zobrazených do jednoho souboru
  
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
-/* Povinná sekce */ +<WRAP round download
-<box round 95% #DEE7EC+Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD zaloznovybodaedit-*.gip highest~~ 
-:!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD zaloznovybodaedit-*.gip highest~~ +</WRAP>
-</box> +
- +
-/* V této sekci není třeba nic měnit, pokud se budete držet následujících pravidel: +
- * - skript musí být distribuován v podobě balíčku [[:​user:​skripty:​autor:​gip|gip]] +
- * - balíček musí být pojmenován jako zaloznovybodaedit-čísloverze.gip +
- * - čísloverze obsahuje pouze číslice a tečky (např. 2.11.0.1) +
- * - balíček je uložen jako příloha ke stránce. POZOR! Balíček Je nutno uložit do jmenného prostoru stránky, tedy user:​skript:​zaloznovybodaedit:​zaloznovybodaedit-čísloverze.gip +
- */+
  
 ==== Seznam dostupných verzí ==== ==== Seznam dostupných verzí ====
Line 71: Line 68:
 /* Povinná sekce */ /* Povinná sekce */
 === 1.0 (2012/​01/​21) === === 1.0 (2012/​01/​21) ===
-   * Úvodní verze. ​Prozatím nefunguje, protože se mi nedaří sem nahrát instalační balíček. ​         ​+   * Úvodní verze. ​        ​
  
 /* Pokud je seznam změn již moc dlouhý */ /* Pokud je seznam změn již moc dlouhý */
Line 80: Line 77:
  
 /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */ /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */
-{{tag>​skript ​uses_structstring}}+{{tag>author_mpik ​skript ​special}}
  
user/skript/zaloznovybodaedit.1327168342.txt.gz · Last modified: 2012/01/21 00:00 (external edit)