GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:wanderbook

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:skript:wanderbook [2014/08/26 00:00]
user:skript:wanderbook [2014/08/26 22:22]
geby vytvořeno
Line 1: Line 1:
 +====== WanderBook ======
 +/* Povinná sekce */
 +Podpora pro WanderBook - Turistické vizitky.
 +
 +===== Autor =====
 +/* Povinná sekce */
 +  * **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=HaLuMa|HaLuMa]]**
 +
 +===== Automatická instalace =====
 +~~GEOGET_INSTALL~~
 +
 +===== Diskuze =====
 +/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
 +  * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​************|Geocaching.cz]].
 +
 +===== Popis =====
 +Stáhne z webu [[http://​www.turisticky-denik.cz]] seznam všech vizitek a jejich prodejních míst, a naimportuje je do databáze Geogetu. Včetně označení již nalezených vizitek.
 +
 +===== Nastavení a konfigurace =====
 +Před použitím je **nutno** v Plugin manageru najít konfiguraci pro wanderbook, a vyplnit tam vaše přihlašovací údaje k webu Turistického deníku!
 +
 +===== Poznámky, známé problémy =====
 +  * V tuto chvíli nefunguje stahování bez přihlašovacích údajů.
 +  * První verze řeší jen stahování a import. Export ještě není.
 +
 +===== Stažení =====
 +<box round 95% #DEE7EC>
 +:!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD wanderbook-*.gip highest~~
 +</​box>​
 +
 +==== Seznam dostupných verzí ====
 +{{filelist>​wanderbook:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
 +
 +===== Seznam změn =====
 +=== 1.0 (2014/​08/​26) ===
 +   * Úvodní verze          ​
 +
 +/* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */
 +{{tag>​skript ggp wanderbook import}}
  
user/skript/wanderbook.txt · Last modified: 2014/08/26 00:00 (external edit)