GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:varsubst

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:varsubst [2017/07/19 08:10]
petulinka1 uprava odkazu
user:skript:varsubst [2019/06/13 19:45] (current)
mikrom
Line 186: Line 186:
  
 <​code>​%IF("​str1"​ op "​str2";​ "​pravdivý text"; "​nepravdivý text"​)%</​code>​ <​code>​%IF("​str1"​ op "​str2";​ "​pravdivý text"; "​nepravdivý text"​)%</​code>​
-  * náhrada textem podle platnosti zadané podmínky. Funkce test vyhodnocuje porovnáním ​retězců s ohledem na velikost písmen. Jako operátor **op** mohou být použity =, <>, >=, <=.+  * náhrada textem podle platnosti zadané podmínky. Funkce test vyhodnocuje porovnáním ​řetězců s ohledem na velikost písmen. Jako operátor **op** mohou být použity =, <>, >=, <=.
    
 <​code>​%ROT13("​str"​)%</​code>​ <​code>​%ROT13("​str"​)%</​code>​
Line 305: Line 305:
  
 ==== Funkce ==== ==== Funkce ====
-Voláním knihovních funkcí (viz níže) dojde k náhradě proměnných ve tvaru **%JMENO%** příslušnou textovou hodnotou. Proměnné jsou vyhodnocovány podle hodnot v instanci třídy **TGeo** (informace o bodu - keši) nebo **TWpt** (informace o doplňkovém bodu - final, parkoviště,​ ...) a podle globálních proměnných GeoGetu (např. ​GEGOGET_Datadir ​má proměnnou %GGDATADIR%).+Voláním knihovních funkcí (viz níže) dojde k náhradě proměnných ve tvaru **%JMENO%** příslušnou textovou hodnotou. Proměnné jsou vyhodnocovány podle hodnot v instanci třídy **TGeo** (informace o bodu - keši) nebo **TWpt** (informace o doplňkovém bodu - final, parkoviště,​ ...) a podle globálních proměnných GeoGetu (např. ​GEGOGET_DATADIR ​má proměnnou %GGDATADIR%).
  
 Všechny řádky začínající znakem # jsou považovány za komentář a ignorovány. Všechny řádky začínající znakem # jsou považovány za komentář a ignorovány.
Line 438: Line 438:
 </​code>​ </​code>​
  
-Třetí parametr informuje knihovnu o tom, zda registrovaná funkce má být volaná **před** nebo **po** ​stadnardních ​náhradách knihovními funkcemi.+Třetí parametr informuje knihovnu o tom, zda registrovaná funkce má být volaná **před** nebo **po** ​standardních ​náhradách knihovními funkcemi.
  
 V nečetných případech může být užitečné registraci funkce zrušit. K tomu slouží funkce V nečetných případech může být užitečné registraci funkce zrušit. K tomu slouží funkce
user/skript/varsubst.txt · Last modified: 2019/06/13 19:45 by mikrom