GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:varsubst

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:varsubst [2014/06/15 22:24]
mikrom [Přehled možných vzorů v šabloně]
user:skript:varsubst [2021/10/10 10:14] (current)
mikrom
Line 186: Line 186:
  
 <​code>​%IF("​str1"​ op "​str2";​ "​pravdivý text"; "​nepravdivý text"​)%</​code>​ <​code>​%IF("​str1"​ op "​str2";​ "​pravdivý text"; "​nepravdivý text"​)%</​code>​
-  * náhrada textem podle platnosti zadané podmínky. Funkce test vyhodnocuje porovnáním ​retězců s ohledem na velikost písmen. Jako operátor **op** mohou být použity =, <>, >=, <=.+  * náhrada textem podle platnosti zadané podmínky. Funkce test vyhodnocuje porovnáním ​řetězců s ohledem na velikost písmen. Jako operátor **op** mohou být použity =, <>, >=, <=.
    
 <​code>​%ROT13("​str"​)%</​code>​ <​code>​%ROT13("​str"​)%</​code>​
Line 194: Line 194:
   * obrátí pořadí znaků ve stringu   * obrátí pořadí znaků ve stringu
  
-<​code>​%REPLACE("​str"​,"​vzor"​,"​náhrada"​)%</​code>​+<​code>​%REPLACE("​str"​;"​vzor"​;"​náhrada"​)%</​code>​
   * každý výskyt //vzor// ve vstupním textu //str// nahradí textem //​náhrada//​. Funkce je vyhodnocována po aplikaci standardních náhrad (viz [[user:​skript:​varsubst#​funkce|tabulky pořadí zpracování]] na začátku)   * každý výskyt //vzor// ve vstupním textu //str// nahradí textem //​náhrada//​. Funkce je vyhodnocována po aplikaci standardních náhrad (viz [[user:​skript:​varsubst#​funkce|tabulky pořadí zpracování]] na začátku)
  
-<​code>​%REPLACEFULL("​str"​,"​vzor"​,"​náhrada"​)%</​code>​+<​code>​%REPLACEFULL("​str"​;"​vzor"​;"​náhrada"​)%</​code>​
   * funkce je identická s předchozí funkcí, ale volá se až úplně na konci zpracování jako [[user:​skript:​varsubst#​funkce|poslední funkce před návratem]] ​   * funkce je identická s předchozí funkcí, ale volá se až úplně na konci zpracování jako [[user:​skript:​varsubst#​funkce|poslední funkce před návratem]] ​
  
Line 223: Line 223:
 **Listing bodu:** **Listing bodu:**
 <code none point.description.poigarmin.varsubst.template.txt>​ <code none point.description.poigarmin.varsubst.template.txt>​
-# GeoGet, http://geoget.ararat.cz +# GeoGet, http://www.geoget.cz 
-# Šablona pro knihovnu VarSubst, http://​geoget.ararat.cz/​doku.php/​user:​skript:​varsubst +# Šablona pro knihovnu VarSubst, http://www.geoget.cz/​doku.php/​user:​skript:​varsubst 
-# Součást exportu POI Garmin, http://geoget.ararat.cz/​doku.php/​user:​skript:​poigarmin+# Součást exportu POI Garmin, http://www.geoget.cz/​doku.php/​user:​skript:​poigarmin
 # #
 # Autor: medwyn_cz, http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=medwyn_cz # Autor: medwyn_cz, http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=medwyn_cz
Line 272: Line 272:
 **Jméno bodu:** **Jméno bodu:**
 <code none point.name.poigarmin.varsubst.template.txt>​ <code none point.name.poigarmin.varsubst.template.txt>​
-# GeoGet, http://geoget.ararat.cz +# GeoGet, http://www.geoget.cz 
-# Šablona pro knihovnu VarSubst, http://​geoget.ararat.cz/​doku.php/​user:​skript:​varsubst +# Šablona pro knihovnu VarSubst, http://www.geoget.cz/​doku.php/​user:​skript:​varsubst 
-# Součást exportu POI Garmin, http://geoget.ararat.cz/​doku.php/​user:​skript:​poigarmin+# Součást exportu POI Garmin, http://www.geoget.cz/​doku.php/​user:​skript:​poigarmin
 # #
 # Autor: medwyn_cz, http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=medwyn_cz # Autor: medwyn_cz, http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=medwyn_cz
Line 299: Line 299:
  
 <WRAP round help> <WRAP round help>
-Čas - ano, zpracování pomocí knihovny je nepochybně pomalejší než jednoúčelově na míru ušitý skript. ​Ovsem produktivita programátorských prací dle našeho mínění minimálně vyváží časovou ztrátu způsobenou pomalejším zpracováním exportu. Příkladem budiž export [[user:​skript:​poigarmin|POI Garmin]]. Dříve napsaný speciální skript zpracovával Gordových asi 24000 keší + 5000 waymarků přibližně 12 minut. Předěláním exportu na použití této knihovny se sice zpracování prodloužilo na cca 14 minut, ale kterýkoli uživatel si snadnou úpravou šablony může export upravit sobě na míru. Z uživatelského hlediska použití knihovny přináší větší hodnotu než je ztráta způsobená delším zpracováním. (Pro přesnost dodáváme, že těch 12 minut je údaj po zrychlovací kúře, kterou skript prodělal. Verze, která byla rozšířena mezi uživateli, tutéž dávku zpracovávala cca 25 minut, takže i s použitím šablony je to vlastně časová úspora. :-) Všechno se dá zdůvodnit.)+Čas - ano, zpracování pomocí knihovny je nepochybně pomalejší než jednoúčelově na míru ušitý skript. ​Ovšem ​produktivita programátorských prací dle našeho mínění minimálně vyváží časovou ztrátu způsobenou pomalejším zpracováním exportu. Příkladem budiž export [[user:​skript:​poigarmin|POI Garmin]]. Dříve napsaný speciální skript zpracovával Gordových asi 24000 keší + 5000 waymarků přibližně 12 minut. Předěláním exportu na použití této knihovny se sice zpracování prodloužilo na cca 14 minut, ale kterýkoli uživatel si snadnou úpravou šablony může export upravit sobě na míru. Z uživatelského hlediska použití knihovny přináší větší hodnotu než je ztráta způsobená delším zpracováním. (Pro přesnost dodáváme, že těch 12 minut je údaj po zrychlovací kúře, kterou skript prodělal. Verze, která byla rozšířena mezi uživateli, tutéž dávku zpracovávala cca 25 minut, takže i s použitím šablony je to vlastně časová úspora. :-) Všechno se dá zdůvodnit.)
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 305: Line 305:
  
 ==== Funkce ==== ==== Funkce ====
-Voláním knihovních funkcí (viz níže) dojde k náhradě proměnných ve tvaru **%JMENO%** příslušnou textovou hodnotou. Proměnné jsou vyhodnocovány podle hodnot v instanci třídy **TGeo** (informace o bodu - keši) nebo **TWpt** (informace o doplňkovém bodu - final, parkoviště,​ ...) a podle globálních proměnných GeoGetu (např. ​GEGOGET_Datadir ​má proměnnou %GGDATADIR%).+Voláním knihovních funkcí (viz níže) dojde k náhradě proměnných ve tvaru **%JMENO%** příslušnou textovou hodnotou. Proměnné jsou vyhodnocovány podle hodnot v instanci třídy **TGeo** (informace o bodu - keši) nebo **TWpt** (informace o doplňkovém bodu - final, parkoviště,​ ...) a podle globálních proměnných GeoGetu (např. ​GEGOGET_DATADIR ​má proměnnou %GGDATADIR%).
  
 Všechny řádky začínající znakem # jsou považovány za komentář a ignorovány. Všechny řádky začínající znakem # jsou považovány za komentář a ignorovány.
Line 438: Line 438:
 </​code>​ </​code>​
  
-Třetí parametr informuje knihovnu o tom, zda registrovaná funkce má být volaná **před** nebo **po** ​stadnardních ​náhradách knihovními funkcemi.+Třetí parametr informuje knihovnu o tom, zda registrovaná funkce má být volaná **před** nebo **po** ​standardních ​náhradách knihovními funkcemi.
  
 V nečetných případech může být užitečné registraci funkce zrušit. K tomu slouží funkce V nečetných případech může být užitečné registraci funkce zrušit. K tomu slouží funkce
user/skript/varsubst.1402863861.txt.gz · Last modified: 2014/06/15 00:00 (external edit)