GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:varsubst

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:varsubst [2019/06/13 19:45]
mikrom
user:skript:varsubst [2021/10/10 10:14] (current)
mikrom
Line 299: Line 299:
  
 <WRAP round help> <WRAP round help>
-Čas - ano, zpracování pomocí knihovny je nepochybně pomalejší než jednoúčelově na míru ušitý skript. ​Ovsem produktivita programátorských prací dle našeho mínění minimálně vyváží časovou ztrátu způsobenou pomalejším zpracováním exportu. Příkladem budiž export [[user:​skript:​poigarmin|POI Garmin]]. Dříve napsaný speciální skript zpracovával Gordových asi 24000 keší + 5000 waymarků přibližně 12 minut. Předěláním exportu na použití této knihovny se sice zpracování prodloužilo na cca 14 minut, ale kterýkoli uživatel si snadnou úpravou šablony může export upravit sobě na míru. Z uživatelského hlediska použití knihovny přináší větší hodnotu než je ztráta způsobená delším zpracováním. (Pro přesnost dodáváme, že těch 12 minut je údaj po zrychlovací kúře, kterou skript prodělal. Verze, která byla rozšířena mezi uživateli, tutéž dávku zpracovávala cca 25 minut, takže i s použitím šablony je to vlastně časová úspora. :-) Všechno se dá zdůvodnit.)+Čas - ano, zpracování pomocí knihovny je nepochybně pomalejší než jednoúčelově na míru ušitý skript. ​Ovšem ​produktivita programátorských prací dle našeho mínění minimálně vyváží časovou ztrátu způsobenou pomalejším zpracováním exportu. Příkladem budiž export [[user:​skript:​poigarmin|POI Garmin]]. Dříve napsaný speciální skript zpracovával Gordových asi 24000 keší + 5000 waymarků přibližně 12 minut. Předěláním exportu na použití této knihovny se sice zpracování prodloužilo na cca 14 minut, ale kterýkoli uživatel si snadnou úpravou šablony může export upravit sobě na míru. Z uživatelského hlediska použití knihovny přináší větší hodnotu než je ztráta způsobená delším zpracováním. (Pro přesnost dodáváme, že těch 12 minut je údaj po zrychlovací kúře, kterou skript prodělal. Verze, která byla rozšířena mezi uživateli, tutéž dávku zpracovávala cca 25 minut, takže i s použitím šablony je to vlastně časová úspora. :-) Všechno se dá zdůvodnit.)
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
user/skript/varsubst.txt · Last modified: 2021/10/10 10:14 by mikrom