GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:variabletagger

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:variabletagger [2014/02/09 21:02]
mikrom [Popis]
user:skript:variabletagger [2014/02/09 00:00] (current)
Line 31: Line 31:
 Tohle řešeni je dost dobré pro jednorázové použití. Do budoucna by ale nebylo spatne zapracovat podobnou [[user:​skript:​varsubst|VarSubst]] tagovací funkci do [[user:​skript:​combine|Combine]]. Co ty na to, Gorde? Obecně by se [[user:​skript:​combine|Combine]] mohlo naučit pracovat s [[user:​skript:​varsubst|VarSubst]]em - může tam k tomu být množství příležitostí... Tohle řešeni je dost dobré pro jednorázové použití. Do budoucna by ale nebylo spatne zapracovat podobnou [[user:​skript:​varsubst|VarSubst]] tagovací funkci do [[user:​skript:​combine|Combine]]. Co ty na to, Gorde? Obecně by se [[user:​skript:​combine|Combine]] mohlo naučit pracovat s [[user:​skript:​varsubst|VarSubst]]em - může tam k tomu být množství příležitostí...
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
-<box round 95% #DEE7EC+<WRAP download
-:!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD variabletagger-*.gip highest~~ +Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD variabletagger-*.gip highest~~ 
-</box>+</WRAP>
  
 ==== Seznam dostupných verzí ==== ==== Seznam dostupných verzí ====
user/skript/variabletagger.txt · Last modified: 2014/02/09 00:00 (external edit)