GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:trackablelistsilent

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:trackablelistsilent [2012/06/05 20:49]
gord [Seznam změn]
user:skript:trackablelistsilent [2012/06/05 00:00] (current)
Line 11: Line 11:
  
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
-**Tučně**Jedná se o upravenou verzi pluginu [[user:​skript:​trackablelist|Trackable List]].+Jedná se o **upravenou verzi** pluginu [[user:​skript:​trackablelist|Trackable List]].
 Pomocí programu [[user:​skript:​geojarry|GeoJarry]] stáhne seznam vlastních a nalezených trakovatelných souborů a vytvoří z něj seznam ve tvaru ikonek a odkazů na daný trakovatelný předmět. Pomocí programu [[user:​skript:​geojarry|GeoJarry]] stáhne seznam vlastních a nalezených trakovatelných souborů a vytvoří z něj seznam ve tvaru ikonek a odkazů na daný trakovatelný předmět.
 Tato verze pluginu navíc uloží počty trackablů do [[user:​skript:​badgegenii|BadgeGen II]], takže už se nemusí nic ručně počítat a přepisovat. ​ Tato verze pluginu navíc uloží počty trackablů do [[user:​skript:​badgegenii|BadgeGen II]], takže už se nemusí nic ručně počítat a přepisovat. ​
user/skript/trackablelistsilent.txt · Last modified: 2012/06/05 00:00 (external edit)